Vogelwijk Energie(k) 10 jaar

De vereniging Vogelwijk Energie(k) werd in 2009 opgericht door een aantal enthousiaste Vogelwijkbewoners die de door Eneco afgeschreven windmolen aan het Zuiderstrand over konden nemen ten behoeve van de wijk. VwE was daarmee een voorloper op het gebied van wijkinitiatieven met als doelstelling actief te werken aan energiebesparing en alternatieve vormen van energieproductie en –gebruik. Vanwege de bouw van het Zuiderstrandtheater en dientengevolge sloop van de molen kwam er in 2014 een eind aan de succesvolle Duinvogel-coöperatie die 5 jaar lang elektriciteit leverde aan 150 huishoudens. Daarvoor in de plaats zijn er bijna 300 zonnepanelen gelegd op de daken van twee scholen in de wijk, alsmede vele andere projecten ter hand genomen en acties gevoerd om de energietransitie vanuit de wijk zelf gestalte te kunnen blijven geven.