“Zet ‘m op 70”

Op de ledenbijeenkomst van 15 mei 2019 hebben we verteld over de actie “Zet ‘m op 70” die we in het stookseizoen 2019/2020 wilden gaan houden.

Die actie hebben we nu uitgevoerd in 2 stookseizoenen, te weten 2019/2020 en 2020/2021. In de hierna volgende pagina’s op onze website zijn de belangrijkste teksten over deze actie bijeengebracht. Die teksten zijn al eerder gepubliceerd, soms in het wijkblad, soms op de website en soms in een mailing; ze zijn enigszins geactualiseerd. Het zijn de volgende pagina’s:

Deze actie is bedacht en in 2018/2019 uitgevoerd door de Vruchtenbuurt. Wij gaan hem herhalen met een paar aanvullingen.