Doel van “Zet ‘m op 70”

Waarom deze actie?

Net als in de rest van Nederland, moeten de woningen in de Vogelwijk in de komende decennia van het aardgas af in de transitie naar duurzame energiebronnen. Veel duurzame verwarmingsmethoden gaan gepaard met een lagere temperatuur van het verwarmingswater in de woning. We moeten ons goed verdiepen in de effecten hiervan op verbruik en wooncomfort en daar helpt deze actie bij!

We lenen de projecttitel dankbaar van de gelijknamige actie in de Vruchtenbuurt, waar afgelopen winter bij 70 huishoudens de CV-ketel op 70˚C of lager is gezet. Op website van de Warm in de Wijk (het buurtcollectief van de Vruchtenbuurt) zijn de positieve resultaten te vinden. Na afloop van de pilot publiceerde het AD een mooi verhaal over de bevindingen.

Wat weten we al?

In 2019 is voor onze wijk onderzocht welke opties er zijn om over te stappen op duurzame verwarmingsmethoden (WINST / DNV studie over duurzame warmte in de Vogelwijk), met als belangrijke uitkomsten:

  1. Collectieve oplossing (warmtenet) is waarschijnlijk goedkoper dan een individuele oplossing (warmtepomp)
  2. Warmtenetten met een aanvoer van 70˚C leveren de laagste warmteprijs (in vooroorlogse wijken).
  3. Geothermie is de goedkoopste bron voor warmtenetten van 70˚C, maar biedt ook grote onzekerheden:
    • Beschikbare ruimte en de kosten om voldoende ruimte te creëren
    • Kosten voor investering en exploitatie
    • Worden de beoogde opbrengsten gehaald
  4. Energieverbruik in Vogelwijk is relatief hoog, er lijken dus veel kansen voor energiebesparing, waaronder maatregelen waarvoor nauwelijks investeringen nodig zijn

Wat willen we bereiken?

In de ‘Vogelwijk zet ‘m op 70!’ campagne wil Vogelwijk Energie(k) in samenwerking met de gemeente Den Haag onderzoeken wat de effecten zijn als we de temperatuur van het verwarmingswater verlagen naar 70˚C en het CV-systeem beter inregelen. Als de woningen in de Vogelwijk de hele winter door comfortabel verwarmd kunnen worden met 70˚C uit de CV-ketel, dan zal dat ook mogelijk zijn met 70˚C uit een warmtenet in onze wijk.

Doel is dus het verkrijgen van inzicht in de mate waarin woningen in de Vogelwijk al gereed zijn voor verwarmen met lagere temperatuur. We willen ook weten of er effecten zijn op het gasverbruik, maar dat is secundair.