Isolatie buitengevels

Op 16 maart was er een verkennende informatiebijeenkomst over buitengevelisolatie met bewoners uit de Vogelwijk en Monique Voorbergen, adviseur monumentenzorg bij de gemeente Den Haag. Bewoners hadden vragen over wat er mogelijk is om de buitengevels in de Vogelwijk te isoleren. 

Monique vertelde over het karakter van de Vogelwijk, ruim opgezette tuinstad met veel groen, beschermd als gemeentelijk beschermd stadsgezicht, met verschillende bouwjaren en bouwstijlen, waardoor er ook verschillen in beoordeling zitten. Globaal is de wijk in 3 bouwperiodes te verdelen met ieder hun eigen kenmerken:

 • Jaren 20: spouwmuren uitzondering, nieuwe Haagsche school, vaak meer detaillering
 • Jaren 50: Delftse school met vaker een spouw, nog wel ongeïsoleerd
 • Jaren 70: met spouw en vanaf ca. 1973 geïsoleerd.

Hoe isoleren aan de buitenkant?

 • Door aan de buitenkant te isoleren is er minste kans op vocht waar je het niet wil hebben (wel belangrijk om dan ook meer te ventileren). 
 • Niet alles kan: vooral gevels met minimale detaillering en geen of weinig gevelopeningen zijn het onderzoeken waard. Hier zou de gevel met steenstrips of stucwerk kunnen worden ingepakt. Bij steenstrips moet wel gezorgd worden dat die 30 jaar stand houdt door goede toepassing van verlijmingssysteem. Bij stuc is het belangrijk om na te denken over kleur etc. 
 • Advies om naar het duurzaamheidsspreekuur van welstand te gaan op maandagochtend met concrete voorstellen op hoofdlijnen: welstand@denhaag.nl. Er is ook een spreekuur bouw en woningtoezicht. Beste om een architect of ing bureau met een voorstel te laten komen
 • Vogelwijk Energie(k) heeft met de gemeente bij het welstandsspreekuur gesproken over verduurzaming van gevels, plaatsing van zonnepanelen en kozijnen, wat mag en wat niet? Verduidelijken van de regels zou kunnen helpen. Hiervoor is de nieuwe Welstandsnota die wordt geëvalueerd ook een kans: denk bij isolatie aan A, B, C; wanneer is er wel/geen vergunning nodig, voorbeeldtekeningen.
 • Er is nu geen archief met goede voorbeelden en foto’s en dat kan ook niet in verband met privacy. Suggestie wordt gedaan om eventueel te werken met standaard tekenvoorbeelden in plaats van foto’s als voorbeelden. 
 • Er is geen overzicht met betrouwbare isolatieleveranciers. Mogelijk kunt u via Energiecoaches uit de Vogelwijk verder komen, dan wel via Duurzaam Den Haag bij de Woonwijzerwinkel offertes aan vragen.

Over vergunningen

 • Helaas is het altijd vergunningplichtig: het is volgens de wet een volumevergroting. 
 • Doorlooptijd waarmee gewerkt wordt is 8 weken met een evt verlenging van 6 weken. 
 • Om de voorbereiding voor de vergunningaanvragen te versnellen is het mogelijk om tekeningen van uw woning op te vragen bij het bouwarchief, dat maakt het makkelijker. Den Haag – Bouwtekeningen inzien
 • Detaillering voor de vergunningsaanvraag is belangrijk, bijvoorbeeld voor de aansluiting op de kozijnen, hoeken en de dakrand. Hetzelfde doen als buren hebben gedaan of bundelen van aanvragen kan wel helpen (dan is er formeel wel 1 vergunninghouder), repetitie helpt. 
 • Het lot van vleermuizen en vogels is ook een belangrijk issue, deze mogen niet verstoord worden. 

In de bijlage staat het volledige verslag, inclusief nadere informatie over vergunningen. Als u nadere vragen heeft over buitengevelisolatie dan wel voortgang boekt, wilt u het dan laten weten aan Vogelwijk Energie(k) via info@vogelwijkenergiek.nl