Verslag van “Zet ‘m op 70” 2019/2020

Afgelopen stookseizoen hebben we met (bijna) 70 woningen in de Vogelwijk de actie ‘Zet ‘m op 70’ gedaan. We hebben ons laten inspireren door de Vruchtenbuurt, die een dergelijke actie vorig jaar heeft gedaan. In die actie zijn de CV-ketels van de deelnemers op 70° gezet. Dat doen we om ons voor te bereiden op andere manieren om de woning te verwarmen. Nederland heeft in 2015 (Klimaatakkoord Parijs) met vrijwel alle andere landen ter wereld afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen (CO2) sterk te reduceren. Dit betekent voor de gebouwde omgeving, onze woningen, dat we moeten stoppen met het verbranden van aardgas om de woningen te verwarmen. Als er over een aantal jaren onze woningen niet meer met aardgas kunnen verwarmen, moeten we op een andere – duurzame – manier aan de warmte komen om de woningen te verwarmen, bijvoorbeeld met een (individuele) warmtepomp of middels een (collectief) warmtenet. Voor eigenlijk al die andere, duurzame manieren geldt dat de temperatuur van het water in de verwarmingsinstallaties lager zal zijn, mogelijk ca 70°C . Niet alle woningen kunnen ook op heel koude dagen comfortabel verwarmd worden met water van 70°Cin de CV-installatie. We willen daarom graag uitzoeken hoe dat zit met woningen in de Vogelwijk.

We kunnen dat verwarmen met 70°C  heel eenvoudig simuleren door instelling van de huidige CV-ketels aan te passen en op 70°C te zetten. We krijgen daarmee een indruk in hoeverre de woningen in de wijk ‘klaar’ zijn voor een andere wijze van verwarmen. Tevens is het theoretisch te verwachten dat de ketels efficiënter draaien waardoor er dus iets minder gas verbruikt kan worden.

Eind vorig jaar zijn de ketels bij de deelnemers aangepast, en sindsdien is ervaren of het comfort goed blijft bij die lagere temperatuur, en tevens is gemeten met de slimme meters of het gasverbruik gedaald is. De resultaten van die ervaringen en de uitgewerkte metingen zijn gepresenteerd op 8 juli, zie eindpresentatie 9 juli 2020  en een gedetailleerd verslag: Definitief Verslag Vogelwijk 2019_2020).

Een gedetailleerd verslag vindt u hier: eindpresentatie 9 juli 2020

De belangrijkste conclusies na deze acties zijn:

T.a.v. de vraag of met een lagere keteltemperatuur toch de woning comfortabel warm gestookt kan worden is de conclusie: Op een enkeling na zijn we de afgelopen winter goed doorgekomen zonder gebrek aan comfort. De afgelopen winter was wel heel zacht, zowel qua gemiddelde als door het ontbreken van echt koude dagen. Daarom willen we de actie nog een winter voortzetten in de hoop dat er dan wel meer koude dagen komen. Ook zullen we de deelnemers nogmaals maatregelen aanbieden om comfort te behouden met de ketel op lagere temperatuur.

Op de vraag of de lagere keteltemperatuur tot een lager gasverbruik heeft geleid, kunnen we nog geen duidelijk antwoord geven. De meetgegevens geven geen eenduidig beeld. Misschien dat na de komende winter ook hier meer zicht op komt, maar dat is niet het primaire doel van de actie.

Voor continueren van de actie hoeft u niets te doen. Het enige dat wij nodig hebben is opnieuw een aanmelding met een verklaring i.v.m. de privacy, dat u toestemming geeft om de de data te verwerken. Daarvoor zullen wij u benaderen.

In de presentatie wordt ook kort ingegaan op de Haagse ontwikkelingen t.a.v. de warmtetransitie. Het belangrijkste recent document waar de plannen en ideeën van de gemeente in staan is het zg Stedelijk Energie Plan (SEP).
Dat vindt u hier: SEP-publicatie Brochure Schone energie voor Den Haag