Verenigingsbestuur

Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) bestaat uit:

  • Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan (voorzitter)
  • Paul Schlotter, Kwartellaan (secretaris)
  •  Huub van Rossum, Kwartellaan (penningmeester)
  • Jort Verhulst, Spotvogellaan
  • Arjan Kuijsterman, De Savornin Lohmanlaan
  • Dick Tielrooij, Pauwenlaan
  • Freek Jagerman, Sijzenlaan

Het bestuur wordt bijgestaan door een adviesraad bestaande uit:
Peter van der Woude (vz),  Anne Baas, Harm de Boer, Dick van Rietschoten en Annemiek Rutters

Onze voorzitter, Rutger van Hoogstraten is een actief lid van het eerste uur van Vogelwijk Energie(k). Hij is in de zomer van 2013 enthousiast begonnen met het voorzitterschap en heeft in eerste instantie vooral contacten gelegd met andere wijkinitiatieven in Den Haag en Nederland, de gemeente, potentiële partners en energiebedrijven. Rutger is via zijn dagelijkse werkzaamheden bij Shell Nederland goed bekend met de Nederlandse energiesector. Rutger: “De Vogelwijk heeft met zijn jaren-30 huizen een flinke achterstand in te lopen maar heeft het potentieel om in Den Haag en Nederland een voortrekkersrol te vervullen bij het verduurzamen van de wijken. Vogelwijk Energie(k) heeft de afgelopen jaren veel bereikt met een aantal zeer succesvolle projecten. De uitdaging is nu om ook de andere wijkbewoners te bereiken en weerbarstiger projecten aan te pakken, ofwel ‘het mobiliseren van de tweede golf’.
Rutger neemt zijn voortrekkersrol heel serieus en heeft in zijn eigen huis ook zonnepanelen, vloer- en radiatorisolatie, een slimme meter, regenwateropvang en een groen dak. Dat alles heeft hem ook de status van duurzaamheidsambassadeur voor de gemeente Den Haag opgeleverd. Daarmee heeft de Vogelwijk nu vier van die ambassadeurs, waarvan drie in het bestuur van Vogelwijk Energie(k). Zij delen hun ervaringen graag met wijkgenoten en tijdens de landelijke open duurzaamheidsdagen ook met bezoekers uit de rest van Den Haag.