Strategisch Plan VwE

Lange termijn doelstelling

Het bewerkstelligen van een schone, leefbare, duurzame en CO2-neutrale Vogelwijk (statuten).

Tijdpad

2013: We hebben 250 leden. De Duinvogel heeft 110 participanten. 70 mensen met slimme meter doen mee aan het sociaal platform. Daarnaast heeft een ‘eerste golf’ geïnvesteerd in verschillende vormen van isolatie, zonnepanelen, groene daken en regenwateropvang.

2020: De ‘tweede golf’ is gemobiliseerd. Concreet willen we de volgende doelen bereikt hebben:

  • Alle huizen in de Vogelwijk hebben een (vrijwillig/vertrouwelijk) energieprestatielabel;
  • 50% van de huizen heeft een label “C” of beter;
  • 30% minder gasverbruik vergeleken met 2012, gecorrigeerd voor temperatuur;
  • 20% minder stroomverbruik vergeleken met 2012, gecorrigeerd voor eigen opwek;
  • Twee projecten voor gezamenlijke opwekking van duurzame energie;
  • Twee projecten voor gezamenlijke inkoop van duurzame energie
  • 50 groene daken, 50 tanks voor regenwateropvang;
  • 50% meer elektrische (incl hybride en H2) auto’s dan het landelijk gemiddelde.

2040: Vogelwijk CO2 neutraal. Gemeente Den Haag wil in 2040 CO2 neutraal zijn. De Vogelwijk staat op een flinke achterstand vanwege de bestaande huizen maar wil toch het goede voorbeeld geven.

Organisatie/communicatie doel status
Verenigingsstructuur 2013 loopt; gereed begin 2014
Ledenwerving Publicaties
LinkedIn, Facebook
Verjonging
2013/14
2014
2014
loopt
Nieuwe website Layout
agenda
2013 2013 in gebruik
n.v.t.
Nieuwsbrieven #1-3
#4-9
2013
2014
verschenen
Rapportage dmv tabel ALV/LR + Website in gebruik
Duurzaamheidsmeter 2015

 

Projecten doel status
Social Energy Toekomst platform
100 deelnemers
50% dlnmrs actief
Koppeling opwek
2014
2014
2014
2015
Elektrische deelauto Pilot operationeel
Beslissing go/no go
2013
2014
januari 2014
augustus 2014
Zon op andere daken Go/no-go
Operationeel
2014
2014
Groene energie Informeren van buurtbewoners 2014
Isoleren Warmtecamera
Pilot gevelisolatie
2014
2014
Stroom besparen Apparaatjes/diensten aanbieden 2014
Milieu Groene daken/urban farming/regenwateropvang 2014
Houtrust Biogas Go/no-go 2014
Info+advies nieuwe bewoners Aanbod via makelaars 2013  gedaan; loopt