Vogelwijk-rapporten duurzaam verwarmen

In de afgelopen jaren zijn er twee belangrijke rapporten verschenen over verschillende opties om de Vogelwijk te voorzien van duurzame warmte. De rapporten vormen input voor verdere besluitvorming over een warmtesysteem voor de Vogelwijk. De rapporten geven geen eenduidig beeld voor de Vogelwijk

DWA studie 2020
De gemeente heeft onderzoek laten doen naar duurzame warmte in de Vogelwijk door het adviesbureau DWA. Hierover heeft de gemeente een artikel geplaatst in het wijkblad van de Vogelwijk, zie de link hieronder.

De conclusie uit het onderzoek is dat er bij grondgebonden woningen geen duidelijke voorkeur is voor all-electric of een warmtenet. Beide technieken scoren qua betaalbaarheid en duurzaamheid ongeveer gelijk, maar zijn nog wel een stuk duurder dan het huidige aardgas. Daarom wordt geadviseerd eerst in te zetten op het besparen van energie door de woning te isoleren. Dan zijn de woningen in de toekomst ook klaar voor de overstap naar schone energie.

Voor de appartementen aan de Sportlaan, de Ranonkelstraat en de grondgebonden woningen daaromheen komt uit het onderzoek wel een kans om op korte termijn over te stappen op een warmtenet als meest aantrekkelijke alternatief voor aardgas. Hier kunnen met een korte leiding veel woningen worden aangesloten op beschikbare bronnen, waardoor de kosten laag blijven. Dit is te zien in onderstaand kaartje.

Plaatje uit het DWA-rapport

WINST studie 2019
In 2019 kon de Vogelwijk meedoen aan een onderzoeksproject geleid door een consortium van DNV/GL in samenwerking met andere experts: de landelijke WINST studie (november 2019). Deze studie heeft veel inzichten opgeleverd die op 15 mei 2019 zijn gepresenteerd aan de wethouder. De belangrijkste conclusies:

  1. Collectieve oplossing (warmtenet) is goedkoper dan een individuele oplossing (warmtepomp)
  2. Warmtenetten met een aanvoer van 70 graden leveren de laagste warmteprijs (in naoorlogse wijken).
  3. Geothermie is de goedkoopste bron voor 70 graden netten, maar ook met grote onzekerheden:
    • Beschikbare ruimte en de kosten om voldoende ruimte te creëren
    • Kosten (investering en exploitatie)
    • Opbrengsten
  4. Energieverbruik in Vogelwijk is relatief hoog, er lijken dus veel kansen voor energiebesparing en dus maatregelen waarvoor nauwelijks investeringen nodig zijn