WarmteTransitie

Nederland heeft in 2015 het zg Akkoord van Parijs ondertekend, en zo de doelstelling onderschreven om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen (CO2) sterk te reduceren. In Nederland heeft dat geleid tot het KlimaatAkkoord uit 2019. Een van de afspraken daarin is dat het verminderen van de CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving wordt bereikt door ‘van het aardgas af’ te gaan, in 2050.

Onder de kop ‘WarmteTransitie’ plaatsen we relevante informatie over dat onderwerp die breder is dan de specifieke acties gericht op de woningen in de Vogelwijk. Die informatie kan afkomstig zijn van de landelijke overheid, provincies of de gemeente Den Haag. Ook houden wij u hier op de hoogte van activiteiten waar wij – Vogelwijk Energie(k) bij betrokken zijn.