WarmteTransitie

Nederland heeft in 2015 het Parijs-akkoord ondertekend, en zo de doelstelling onderschreven om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen (CO2) naar nul te reduceren. Op weg daar naartoe heeft de EU voor 2030 de doelstelling om 55% minder uit te stoten. Voor de gebouwde omgeving is in het nationale KlimaatAkkoord in 2019 vastgelegd dat het verminderen van de CO2 uitstoot wordt bereikt door ‘van het aardgas af’ te gaan in 2050. 

Op dit deel van onze website plaatsen we relevante informatie de warmtetransitie, breder dan de specifieke acties gericht op de woningen in de Vogelwijk. Die informatie kan afkomstig zijn van de landelijke overheid, provincies of de gemeente Den Haag. Ook houden wij u hier op de hoogte van activiteiten waar wij – Vogelwijk Energie(k) bij betrokken zijn.

Overzicht relevante informatie

Klimaatakkoord Nederland

Programmabrief Duurzaamheid 2021, van de gemeente Den Haag:

Stedelijk Energie Plan (SEP)