Vergunningvrij plaatsen zonnepanelen

Er is veel verwarring en onduidelijkheid vanuit de gemeente over de vraag of een omgevingsvergunning nodig is voor het plaatsen van zonnepanelen op daken in de Vogelwijk.

Hieronder vindt u de tekst van het betreffende wetsartikel waaruit eenduidig blijkt dat er geen vergunning nodig is, ook niet waar het (zoals in de Vogelwijk) gaat om een gemeentelijke beschermd stadsgezicht.

Voor gemeentelijk beschermd stadsgezicht gelden de algemene vergunningvrije voorschriften overeenkomstig adressen niet gelegen in beschermd stadsgezicht. Dit betekent dat de vergunningvrije mogelijkheden voor zonnepanelen in zijn geheel van toepassing zijn.
Hieronder de relevante informatie en het betreffende wetsartikel, ons toegestuurd door de afdeling Vergunningen en Toezicht van de gemeente den Haag:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

In standaardsituaties (en ook in gemeentelijk beschermd stadsgezicht) zijn zonnepanelen vergunningvrij op grond van artikel 2 lid 6 bijlage 2 Besluit omgevingsrecht:

Hoofdstuk II. Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist

Artikel 2

Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op:

6.een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking op een dak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
a.indien op een schuin dak:

1°.binnen het dakvlak,
2°.in of direct op het dakvlak, en
3°.hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak,

b.indien op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of paneel, en

c.indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit: die installatie aan de binnenzijde van een bouwwerk is geplaatst;

In Rijksbeschermd stadsgezicht is het plaatsen van zonnepanelen enkel vergunningvrij op het achterdakvlak, wanneer dit dakvlak niet gekeerd staat naar openbaar toegankelijk gebied. Alle andere gevallen vergunningplichtig. Op het plat dak en voordakvlak dus altijd vergunningplichtig in Rijksbeschermd stadsgezicht. Dit volgt uit artikel 4a lid 2 bijlage 2 Besluit omgevingsrecht. Als burgers twijfelen of ze in Rijksbeschermd stadsgezicht wonen, kunnen ze gebruikmaken van: https://monumentenzorgdenhaag.nl/beschermde-stadsgezichten; naar mijn weten valt Vogelwijk onder gemeentelijk, eventuele uitzonderingen daargelaten.

Bij monumenten altijd vergunningplichtig.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

U kunt de zonnepanelen vergunningvrij plaatsen.