Beschrijving “Zet ‘m op 70” 2020/2021

Net als in de rest van Nederland, moeten de woningen in de Vogelwijk in de komende decennia van het aardgas af in de transitie naar duurzame energie. Veel duurzame verwarmingsmethoden gaan gepaard met een lagere temperatuur van het water in uw verwarmingssysteem. Nu is dat water vaak 80 of 90°C; straks waarschijnlijk 70°C . We moeten ons goed verdiepen in de effecten hiervan op met name het wooncomfort, want bij een lagere watertemperatuur vermindert het verwarmingsvermogen. Dat kan betekenen dat er iets in uw woning moet worden aangepast, zoals meer isolatie of aanpassingen aan uw verwarmingssysteem.

Het is nog niet duidelijk wat er in onze wijk gaat gebeuren om van het aardgas af te komen, maar daar wordt over nagedacht. In het wijkblad en op deze website (zie hier) informeren wij u over de desbetreffende plannen van de gemeente en hoe u daar op kunt reageren.

Vogelwijk Energie(k) heeft vorig winterseizoen 2019/2020 een actie gedaan in de wijk onder de naam: Vogelwijk zet ‘m op 70! Met de actie hebben we, bijgestaan door de gemeente,  getest of we onze huizen de hele winter aangenaam warm kunnen houden met CV-water van 70˚C of lager. De conclusie was dat het overgrote deel van de 68 deelnemers geen problemen ondervond bij die lagere watertemperatuur, zie eindpresentatie 9 juli 2020  en Definitief Verslag Vogelwijk 2019_2020). Slechts een enkeling (3) had er wel last van. Maar de afgelopen winter 2019/2020 was zeer zacht. Daarom willen we graag nog een winterseizoen doorgaan in de ‘hoop’ dat er een paar echt koude dagen komen.

We willen in ieder geval verder gaan met zo veel mogelijk de deelnemers uit 2019/2020, daarnaast willen we graag nog enige tientallen nieuwe deelnemers werven. U kunt zich vanaf nu aanmelden.

Het meedoen betekent:

  • U moet zich aanmelden (klik hier). Wij vragen uw naam en uw contactgegevens, en door u aan te melden geeft u ons toestemming om die gegevens te gebruiken voor deze actie.
  • Na aanmelden wordt er een afspraak gemaakt door het bedrijf EnergyGuards om bij u de CV-ketel op een temperatuur van 70°C in te stellen. Als u vorig jaar ook al meedeed staat uw ketel al op 70°C en wordt er dus geen afspraak gemaakt.
  • In de loop van het winterseizoen, dus tijdens de looptijd van de actie, ontvangt u een paar maal een korte enquête waarmee wij peilen wat u vindt van het wooncomfort bij de lagere watertemperatuur: ‘Wat zijn uw ervaringen’.

Waarom deze actie?

Om als Vogelwijk samen met de gemeente te bepalen wat het betekent om duurzaam te verwarmen, en wat voor de bewoners haalbare en gewenste alternatieven voor aardgas zijn, is inzicht in de eigenschappen van onze woningen nodig. Een in dit verband belangrijke eigenschap is de mate waarin onze vooroorlogse woningen verwarmd kunnen worden met water op 70°C. Als dat maar beperkt lukt, zal er mogelijk iets aan de woningen gedaan moeten worden zoals betere isolatie of aanpassingen aan het verwarmingssysteem (andere radiatoren, vloerverwarming,..).

Gewenste neveneffecten

Wij hopen dat deze actie Zet ‘m op 70! bijdraagt aan de voortgaande gedachteontwikkeling over het verduurzamen van onze woningen. Door de temperatuur van het verwarmingswater  op 70˚C te zetten, kan bijv. ook duidelijk worden welke ruimtes in huis onvoldoende worden verwarmd of waar de warmteafgifte eventueel wordt belemmerd (bijv. door de omkasting van radiatoren). Een energieadviseur, met korting aan te vragen via de website www.vogelwijkenergiek.nl,  kan u desgewenst helpen zulke problemen aan te pakken en uw verwarmingssysteem te optimaliseren. U kunt natuurlijk altijd een van de ‘Altijd goed’ maatregelen aanbrengen zoals dubbel of driedubbel glas, vloer-, muur- en/of dakisolatie, etc..