Over de vereniging

Organisatiestructuur

Vogelwijk Energie(k) is sinds 2014 een Coöperatieve Vereniging en heeft zo’n 230 leden. Naast het bestuur is er een adviesraad. Jaarlijks wordt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden – zie bijeenkomsten.

Strategisch plan en activiteiten

De activiteiten van Vogelwijk Energie(k) worden ondernomen in het kader van een Strategisch Plan. Het bestuur maakt jaarlijks, in overleg met de adviesraad, een jaarplan op basis van wensen en inventarisaties van leden en de periodieke ledenvergaderingen. Ieder jaar wordt een aantal activiteiten uitgekozen waaraan we onze energie gaan besteden.

Uiteraard passen die activiteiten in de doelstelling, het duurzaam en CO2-neutraal maken van de wijk. Denk hierbij aan isolatie (dak, vloer, glas, etc), alternatieve opwekking van energie (zonnepanelen), duurzame manieren van verwarming (warmtepomp), maar ook aan betere informatie over verbruik (slimme meters), waterbesparing, groene daken, elektrische voertuigen, etc.

De werkwijze is in het algemeen dat het bestuur informatie verzamelt over een bepaald onderwerp. Dat kan gaan over subsidieregelingen, aanbiedingen van leveranciers (uit de buurt, stimulering van de lokale economie), waarmee wijkbewoners vervolgens zelf aan de gang gaan. Sommige subsidies – bijv. van het Haagse Klimaatfonds – zijn alleen van toepassing bij een bepaald volume aan CO2-besparing en ook daarin speelt Vogelwijk Energie(k) een rol door individuele maatregelen samen te voegen tot een collectieve aanvraag. Ook gezamenlijke inkoopacties behoren tot de mogelijkheden (bijv. inruilactie oude koel- en vrieskasten).

En niet in de laatste plaats: we stimuleren bewustwording en het onderling uitwisselen van informatie, ideeën en ervaringen, zoals via deze website, bijeenkomsten over een specifiek thema, een digitale nieuwsbrief aan de leden, publicaties in het wijkblad, en in andere fora.

Voorgeschiedenis

Vogelwijk Energie(k) is begin 2009 opgericht, in eerste instantie als stichting. De initiatiefnemers, Vogelwijkbewoners Paul Lohmann, Ed van Dijk, Udo Roberti en Willem Minderhout presenteerden zich via het blad van de wijkvereniging aan de bewoners met het volgende manifest:
Het zijn opmerkelijke tijden. Er is een economische crisis, de energiekosten worden fors hoger en wereldwijd is er sprake van klimaatverandering en broeikaseffect. Allemaal verontrustende ontwikkelingen. De vraag is: kun je daar als individu iets aan doen? Kunnen bijvoorbeeld wij als bewoners van de Haagse Vogelwijk iets bereiken door samen te werken aan het bewuster, duurzamer en verstandiger omgaan met energieverbruik? Ja, dat kunnen we!

Windmolen de Duinvogel

In 2010 werd de Coöperatieve Vereniging Vogelwijk Energie(k) opgericht in samenhang met het succesvolle participatieproject van windmolen de Duinvogel bij de Scheveningse haven (110 deelnemers).

Als eerste stap werden gesprekken gevoerd met energiebedrijf Eneco (toenmalig eigenaar van de windmolen) en de gemeente Den Haag om te trachten de afgeschreven en niet meer actieve molen weer aan het draaien te krijgen en op die manier meer groene energie naar de Vogelwijk te brengen. Die opzet lukte, mede dankzij 110 Vogelwijkbewoners die obligatiehouder van de molen werden.

Op 19 mei 2010 werd de windturbine, die in totaal ruim 400 huishoudens van groene energie kon voorzien, op feestelijke wijze opnieuw in gebruik genomen onder de naam Duinvogel. Dit eerste zichtbare succes van Vogelwijk Energie(k) kreeg veel media-aandacht en de idealistische Vogelwijkers behaalden enkele maanden later zelfs de tweede plaats bij de nationale verkiezing voor De Groene Parel, een prijs voor opmerkelijke duurzaamheidsinitiatieven. In 2014 moest de windmolen verdwijnen vanwege de bouw van het Zuiderstrandtheater. Onder de vleugels van Vogelwijk Energie(k) is toen een nieuw coöperatief project voor gezamenlijke duurzame stroomopwekking van start gegaan onder de naam ZonneVogel.