Samenwerking grote VVEs Sportlaan / Ranonkelstraat

Startbijeenkomst 2 oktober 2023

Op uitnodiging van Vogelwijk Energie(k) zijn vertegenwoordigers van een aantal VVEs samengekomen op 2 oktober 2023 om kennis en ervaringen uit te wisselen over isoleren en verduurzamen. Tijdens deze bijeenkomst is een initiatiefgroep in het leven geroepen om een vervolg (en verbreding) te geven aan de kennisdeling en het onderzoeken van de haalbaarheid van een warmteleiding. Vogelwijk Energie(k) zal de initiatiefgroep ondersteunen bij de opstart door het uitwisselen van contactgegevens, verbinden van andere geïnteresseerde VVEs en indien gewenst verdere ondersteuning met kennis, contacten en mogelijkheden financiële ondersteuning. Verder zegt Vogelwijk Energie(k) toe om de besproken informatie en eventuele aanvullingen van de VVE balie met de aanwezigen te delen. Ook is een begin gemaakt met de inventarisatie van de VVEs – zie de lijst hieronder.

Initiatiefgroep

De initiatiefgroep heeft twee doelstellingen:

  1. Het helpen bij de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen VVEs
  2. Het verkennen van mogelijkheden en belangstelling voor gezamenlijke warmteleiding/bron langs de Sportlaan

Leden van de initiatiefgroep:

Diede ScholsSegbroekhof
JW MeerwaldtSportlaan 914-960
Peter KropSportlaan 962-1080
Ronald BlokzijlVVEs kruising Sportlaan/Goudenregenlaan

(NB. De deelnemers in de initiatiefgroep kunnen dit op persoonlijke titel doen, zijn niet noodzakelijkerwijs een bestuurslid of vertegenwoordiger van de VVE)

Contact Vogelwijk Energie(k): info@vogelwijkenergiek.nl

Contact VVE balie gemeente: cor.vandijk@denhaag.nl

Inventarisatie grote VVEs langs Sportlaan / Ranonkelstraat

Klein Houtrust
Groot Houtrust
Sportlaan 2-40 (Beekzicht II)
Sportlaan 42-136
Sportlaan 142-468 (Segbroekhof)Segbroekhof uit 1957, 160 appartementen (5 blokken, verschillende kleuren) in een coöperatieve vereniging als eigenaar. Besluiten met 70% meerderheid. Investeringen uit huuropbrengsten. Werkgroep duurzaam hof ingesteld. Vervolg op traject met beeld- en oordeelsvorming: hieruit kwam de ambitie: optimale verduurzaming, die verschillend wordt uitgelegd (bestuur is tevreden als verhuurd kan blijven worden – label C in 2030 bijvoorbeeld). Uitgebreide rapporten van Fa. Peutz over labels, scan en opties. Staat: verlichting LED, pilot gevelisolatie gedaan, centrale verwarmingsinstallatie in de kelder van middelste van de 5 blokken, voor alle 5 blokken met warmwaterleidingen tussen de blokken, ketel op 80 gr C, recent deels vernieuwd, slimme meters, oud dubbel glas, oude centrale ventilatiesystemen, iedereen eigen tapwaterboiler. Dak niet geschikt voor zonnepanelen, toplaag minder stevig gebouwd en vluchtroute. Vragen gaan over subsidiemogelijkheden (lastig gezien de organisatiestructuur) en keuze voor bureau (verkennende gesprekken in najaar).
Sportlaan 502-516
Sportlaan 526-532
Sportlaan 534-548
Sportlaan 550-564
Sportlaan 566-580
Sportlaan 582-596
Sportlaan 606-724
(48 appartementen)
Deze VVE met de drie hieronder genoemde VVEs hebben traditioneel samen opgetrokken door samen te vergaderen, 1 bestuur te vormen met o.a. dezelfde beheerder, tuinman etc….
Er is een MJOP en gezamenlijk hebben de VVEs een rapport voor verduurzamingsmaatregelen aangevraagd bij Groenoverleven. Deze zal met verschillende pakketten met maatregelen komen, steeds oplopend in kosten en opbrengsten, die we in de ALV in stemming kunnen brengen. In elk pakket maakt het vervangen van de kozijnen onderdeel uit. De bedoeling is dan dat de VvE’s een lening aangaan om de maatregelen te bekostigen. De gezamenlijke aanpak t.a.v. kozijnen is onduidelijk omdat deze niet tot het gemeenschappelijk deel behoren – op dit punt wordt advies ingewonnen van de VVE balie. Dak is geisoleerd met PIR.
Goudenregenstraat 295-325 en Sportlaan 728-728C
(16 appartementen en 4 garages)
Zie hierboven.
Goudenregenstraat 308-338 en Sportlaan 730-730C
(16 appartementen en 4 garages)
Zie hierboven
Sportlaan 734-812
(32 appartementen)
Zie hierboven. Deze VVE heeft recent gekozen om niet langer samen op te trekken met bovengenoemde 3 VVEs.
Sportlaan 814-912
Sportlaan 914-96024 appartementen. Label E, kozijnen deels isolatieglas, dakisolatie. Achterstand in onderhoud, individuele energievoorziening, 1 grooteigenaar met 7 appartementen en 1 met 2 appartementen in de verhuur, VVE-beheer door VVE2000. Hebben advies gekregen dat PV niet kan (niet genoeg ruimte). Willen graag iets met isolatie vloer vanwege comfort. Onderzoek verduurzaming laten doen door Steeds uit Delft.
Sportlaan 962-1080Veel activiteiten zijn in gang gezet door de duurzaamheidscommissie van de VVE. Deze is recent opgeheven omdat het
VVE bestuur nu aan de slag met duurzaam MJOP.
48 appartementen, 10 in verhuur, 36 gezamenlijke zonnepanelen op de VVE sinds 2017, daarna nog eens 44 voor individuele huishoudens obv investeringsruimte bewoners. Met hulp van de gemeente in 2018 een energiemaatwerkadvies op laten stellen door Biq architecten uit Rotterdam. Op basis daarvan gaat de VVE een duurzaam MJOP opstellen. Daarom nu de  duurzaamheidswerkgroep gestopt. Gedaan: kozijnen voor in Reynaers alu HR++. Aan de achterzijde heeft dit afgelopen 10 jaar stapsgewijs plaatsgevonden, ook met Reynaers HR++ (laatste 2 jaar HR+++). Aan de achterzijde nog 4(?) te gaan. Ook kleine maatregelen gedaan zoals tochtstrips, LED. Lastig: anderhalf-steens muren (dus geen spouw), beschermd stadsgezicht, vloeren lastig te isoleren, koudebrugproblematiek tpv de overstekken bij toegang bergingen en garages. Verder wachten op de gemeente, wat gaan die doen om te helpen verduurzamen? Beheer/bestuur door Van Assen Stoorvogel. Wens voor Sedumdak.
Sportlaan 1082-1128
Sportlaan 1130-1244
Ranonkelstraat 1-97
Ranonkelstraat 99-195
Ranonkelstraat 197-293
Ranonkelstraat 295-391
Ranonkelstraat 393-411, Daal en Bergselaan 2-48B