Status van de Salderingsregeling

Zoals de meesten van u weten, wordt de stroom die opgewekt wordt door panelen op uw eigen dak, afgerekend op basis van de zg Salderingsregeling. Die houdt in dat – over een jaar genomen – alle stroom die u teruglevert aan het elektriciteitsnet afgetrokken wordt van de hoeveelheid die u afneemt van het net (uw verbruik). Een kWh die u zelf opwekt is daardoor even veel ‘waard’ als een kWh die u afneemt van uw leverancier, d.w.z. 22 a 23 cent. Dat is een aantrekkelijke regeling; u krijgt veel voor uw zelf opgewekte stroom.

De overheid vindt al jaren dat deze regeling te aantrekkelijk is, en daarom vervangen zou moeten worden door een minder gunstige (voor de burger!) regeling. Hier leest u meer over de jongste plannen.