Inspiratieavond Vogelwijk Energiek groot succes!

Op donderdagavond 4 november bezochten zo’n zeventig wijkgenoten het gebouw ‘Groen Licht’ aan het Esperantoplein. Het doel van de avond was om – na het succesvol afgesloten windmolenproject – gezamenlijk na te denken over zinvolle en kansrijke nieuwe activiteiten voor onze coöperatieve vereniging.

Voormalig minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid Jacqueline Cramer opende de avond met een inspirerende en hoopgevende speech. Zij vond het geweldig dat wijkbewoners zelf het initiatief hadden genomen om iets aan duurzaamheid te gaan doen. ‘Er is geen reden om bij de pakken neer te zitten. Mensen kunnen zelf het verschil maken.’

Vervolgens kreeg Maarten Hajer, directeur van het Planbureau van de Leefomgeving Vogelwijker, het woord. Hij gaf een paar mooie voorbeelden over de manier waarop pogingen om ingewikkelde zaken centraal op te lossen, juist bijdragen aan de complexiteit. De overheid blijft uiteraard verantwoordelijk voor een goede infrastructuur, maar zou decentrale oplossingen juist moeten stimuleren. Hij benadrukte het belang van ‘overtuigende en enthousiasmerende verhalen’. De ‘Duinvogel’ vindt hij een goed voorbeeld van zo’n verhaal. Het is niet de ultieme oplossing voor de verduurzaming van de wijk, maar er gaat een grote inspirerende werking – ook ver buiten de Vogelwijk – van uit.’

Wethouder Rabin Baldewsingh prees Vogewlijk Energiek voor de praktische aanpak. Hij zei te willen breken met ’symboolbeleid’ en zich te willen concentreren op ‘projecten en maatregelen die daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten.’ Hij noemde daarbij met name het geothermie-project in Zuidwest en de aanpak van Vogelwijkenergiek.

Vervolgens gingen wij als buurtbewoners aan de slag, gesteund door de duurzame ondernemers Ardo de Graaf en Phlip Boswinkel, emeritus hoogleraar duurzaam bouwen en voorzitter van het Haags Milieucentrum Kees Duijvestein en beleidsmedewerker duurzaamheid van DSO Henk Heijkers.

De vier werkgroepen kwamen vanuit verschillende invalshoeken tot vrij eensluidende conclusies. Informatie-uitwisseling en voorlichting – bijvoorbeeld over de beste manier om ons type woningen te verduurzamen – scoorden hoog. Ook initiatieven voor gezamenlijke inkoop en energieopwekking bleken de moeite waard gevonden te worden. Met name zonne-energie kan perspectieven bieden! Ook wordt gedacht aan een ‘energieroute’ door de wijk langs goede voorbeelden. Het bestuur van Vogelwijkenergiek zal alle ideeën proberen om te smeden tot nieuwe projectvoorstellen die aan de bewoners kunnen worden voorgelegd.

Het allerbelangrijkste is dat we er in slagen om onszelf en onze mede-wijkbewoners blijvend te enthousiasmeren om op de ingeslagen weg door te gaan. Deze inspirerende en ook heel gezellige avond was daarin in ieder geval geslaagd! De enige ‘klacht’ die geuit werd was dat de avond te kort was. Dat is een goede indicatie dat zo’n bijeenkomst voor herhaling vatbaar is!

Willem Minderhout

De belangrijkste actiepunten de uit de werkgroepen kwamen:

A. Draagvlak en enthousiasme :
1. Ontwikkelen van een energieroute door de wijk
2. Energie-uitgave van het Wijkblad
3. Acties bij scholen m.b.t. energiebesparing
B. Opwekken van duurzame energie:
1. Plaatsen zonnepanelen
2. Warmtepompen i.s.m. isoleren huizen
C. Duurzaam inkopen:
1. Informatievoorziening over isolatie van woonhuizen
2. Digitale kaart van de wijk ontwikkelen met informatie over isolatie en energieverbruik.
D. Besparen met plezier:
1. Toepassen Ledverlichting
2. Isoleren gebouwen
3. Toepassen zonnepanelen