Wijkconferentie: Samen op weg naar een duurzame wijk!

INFORMATIEAVOND
Donderdag 4 November 2010
Gebouw Groen Licht Esperantoplein Den Haag

Programma

19.30 u Ontvangst met koffie

20.00 u Welkom door Paul Lohmann, voorzitter Vogelwijk Energie(k)

Duurzaamheid in Nederland: hoe komen wij verder? Jacqueline Cramer, voormalige minister van VROM
Kansen voor de Vogelwijk. Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving (o.v.b.)
Stand van Zaken Den Haag. Wethouder Rabin Baldewsingh

21.00 u Interactieve workshops voor alle aanwezigen in vier groepen:
– Duurzaam inkopen; geleid door Kees Duijvestein, emiritus-hoogleraar TU Delft
– Besparen met plezier; begeleid door Phlip Boswinkel en Ardo de Graaf (duurzame ondernemers)
– Opwekken van duurzame energie; (begeleider nog onbekend, Laure Itard is helaas verhinderd.)
– Draagvlak en enthousiasme; begeleid door Henk Heijkers, DSO, Gemeente Den Haag

21.45 – Samenvatting van resultaten van de workshops en toekomst voor Vogelwijk Energie(k)

22.00 – afsluiting en borrel

De avond vindt plaats in het bijzondere gebouw ‘Groen Licht’, een opgezet om Haagse initiatieven op het gebied van duurzaamheid onder een dak te brengen. Tijdens de workshops worden alle aanwezigen gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden en kansen voor onze wijk.