19 juni: Stadsgesprek Duurzaamheid

De gemeente Den Haag organiseert op dinsdag 19 juni in de Nieuwe Kerk aan het Spui vanaf 19.00 uur het tweede Stadsgesprek Duurzaamheid. Deze discussieavond gaat over duurzame economie in Den Haag en hoe Green Deals daar aan kunnen bijdragen. Green Deals zijn vernieuwende samenwerkingsvormen tussen bedrijven en burgers die tot CO2-vermindering en energiebesparing leiden.
Hoe pakken we dat aan in Den Haag? Presentator Joost Karhof leidt het gesprek tussen een panel van ervaringsdeskundigen en de zaal. Hierbij komen drie onderwerpen aan bod die zich perfect lenen voor Green Deals: duurzame bedrijventerreinen, duurzaam inkopen en burgerparticipatie/micro-economieën.

Panelleden:
• Jeannette van Uffelen, vice-voorzitter MKB Den Haag voor netwerken, innovatie en duurzaamheid
• Martin Vendel, clustermanager bij logistiek dienstverlener CEVA Den Haag
(wil op eigen terrein een windturbine plaatsen)
• Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid ASN Bank

Na drie discussierondes is er een optreden door Dolf Jansen, cabaretier, of zoals hij zich twitterend profileert: “Hardloper, grootspraker, dichter en grapmaker”. Het Stadsgesprek over duurzaamheid belooft een boeiende avond te worden. Wie dit leest is bij dezen van harte uitgenodigd. ‘Duurzaamheidswethouder’ Rabin Baldewsingh en wethouder van Economische Zaklen Henk Kool stellen uw komst zeer op prijs!

Programma Stadsgesprek Duurzaamheid
19.00 uur: ontvangst door wethouder Rabin Baldewsingh
19.30 uur: aanvang Stadsgesprek
20.30 uur: optreden Dolf Jansen over ‘Duurzaamheid’
21.00 uur: Afsluiting door gespreksleider Joost Karhof
Reactie van wethouder Economische Zaken Henk Kool
Dankzegging door wethouder Duurzaamheid Rabin Baldewsingh
21.15 uur Borrel in de foyer
22.15 uur Einde

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het Stadsgesprek via de webpagina www.denhaag.nl/duurzaamheid of u kunt zich per mail aanmelden: duurzaam@denhaag.nl.

Indien u zich per e-mail aanmeldt, graag vermelding van uw naam plus bedrijf, werkgever of ‘overig’.
U ontvangt een bevestiging van uw opgave per mail. Dat is tevens uw toegangsbewijs.

Meer Haagse molens mogelijk

De gemeente Den Haag heeft bij het begin van de lente het licht op groen gezet voor initiatieven van groepen bewoners om gezamenlijk windmolens te gebruiken.

Het College van B e n W heeft naar aanleiding van vragen van de D66-fractie in de gemeenteraad besloten alle initiatieven met opwekking van stroom door middel van windmolens serieus te nemen. Niet alleen van bedrijven maar ook van (corporaties van) bewoners. Een mogelijke locatie voor nieuwe windmolens ligt langs de snelweg A4.
In 2010 ging Vogelwijk Energie(k) als eerste Haagse bewonersorganisatie gebruik maken van een – aanvankelijk afgeschreven – windmolen van Eneco bij de Scheveningse haven. Deze molen levert nu groene stroom voor ongeveer 400 huishoudens.
Onlangs nog hebben Vogelwijk Energie(k) en vertegenwoordigers van omliggende wijken aan de gemeente gevraagd waar ze een nieuwe windmolen kunnen plaatsen als de turbine bij de haven over enkele jaren plaats moet maken voor woningbouwplannen. De fractie van D66, die groot voorstander is van duurzame energiebronnen in de stad (zon, wind en aardwarmte) speelde daarop in.
D66-Raadslid Tobias Dander is enthousiast: ,,Dit is goed nieuws,’’ zegt hij. ,,Het zou fantastisch zijn als meer bewoners van Den Haag de handen ineen slaan en een plan presenteren voor windmolens. Een moderne windmolen kan voldoende energie opwekken voor zo’n 1500 huishoudens. Op die manier kan Den Haag beter voorzien in de eigen energiebehoefte en bovendien neemt de CO2-uitstoot af. En natuurlijk komen ook de opbrengsten van de molens dan bij Hagenaars terecht en niet bij één of andere energiemaatschappij.”

Wat doen we met ons regenwater?

Je kunt Gods water over Gods akker laten stromen, maar er is meer mogelijk, zeker ook in de Haagse Vogelwijk.

Kies uit verschillende opties

Wat doen we met ons regenwater?

Door Jenneke Ringnalda
bestuurslid Vogelwijk Energie(k)

Wist u dat Nederlanders per persoon gemiddeld 200 liter drinkwater per dag verbruiken? Dat betekent voor een huishouden van vier personen zo’n 24.000 liter per maand. Van al dat water is maar een heel klein percentage bestemd voor eten en drinken. Al het andere water vereist geen externe zuivering en ontsmetting.
Toch wordt al dat water ten koste van veel energie gezuiverd, getransporteerd naar onze huizen en ten slotte als rioolwater weer teruggebracht naar de waterzuivering.
Wij, bewoners van de Vogelwijk, zouden daar iets aan kunnen en moeten doen.

Wat zijn de opties?

1. De meest duurzame oplossing is het Regenwatergebruikssysteem.
Hierbij wordt het regenwater van uw dak opgevangen in een ondergrondse tank van 3500 liter en vervolgens ingezet voor alle watergebruik, behalve voor eten en drinken De tank wordt begraven in uw tuin en het regenwater wordt gefilterd en aangesloten op uw wasmachine, vaatwasmachine, douche en toilet. De aanleg binnenshuis is eenvoudig en snel, dankzij een ‘plug and play’-systeem. Met behulp van slangen wordt een aansluiting gemaakt tussen de tank en de verschillende tappunten in uw huis. Als de watertank bij droogte leeg raakt, gaat de watertoevoer automatisch over op leidingwater.
Een leverancier is o.a. Aquaworld Biosystems. Een aanbieding van Aquaworld Biosystems is (tot eind april) € 2495 exclusief arbeidsloon.
Informatie verkrijgbaar bij Woodpecker & Young, tel. 06 34977418
NB. de heer Young is opgegroeid in de Vogelwijk! Hij regelt een lokale aannemer als u dat wilt.

2. Een bescheidener oplossing is de regenton.
U schaft een ton aan en sluit die aan op de regenpijp. Voor het besproeien van uw tuin met regenwater is er een regenton met spuit. Er zijn tonnen van 400 liter en van 800 liter. Een pomp voor de regenton is er in twee soorten, al of niet energiebesparend door automatische uitschakeling.
De prijzen van een Gardena-regenton zijn:
€ 179,95 voor de ton van 400 liter
€ 229,95 voor de ton van 800 liter
Wilt u een deksel op de ton die voor de helft opklapbaar is? Deze kosten
€ 79,95 voor de kleine ton en € 89,95 voor de grote.
Een regentonpomp van Gardena kost
€ 99,95 voor de normale pomp
€ 119,95 voor de energiebesparende pomp
Deze producten zijn verkrijgbaar bij Tuincentrum Hanenburg op de Groen van Prinstererlaan. Let op: Bij 5 of meer gegadigden wordt 10% korting gegeven!

3. Energiebesparing door scheiding van regenwater en rioolwater
Dit sluit aan bij de rioolvernieuwing in de wijk. Bij de in 2007 begonnen vervanging van het rioleringssysteem in de Vogelwijk zijn (en worden) in de straten twee buissystemen aangelegd. Eén is voor de afvoer van ons rioolwater, onder meer uit de toiletten, douches en gootstenen. Het andere buizenstelsel is voor opvang en afvoer van regenwater of gesmolten sneeuw op straat. Het hemelwater wordt dan niet meer vervoerd naar de Waterzuivering, maar in de wijk opgevangen in grote ondergrondse tanks, zoals onder de Kwartellaan, het Fazantplein, het Mezenplein en binnenkort ook het Eiberplein. Vanuit die opvangbassins wordt het water geleidelijk aan de bodem afgegeven.
De gemeente zou graag zien dat we het ‘schone’ water van onze daken, dat nu nog in de meeste gevallen bij het rioolwater wordt gevoegd (en dus naar de Waterzuivering wordt getransporteerd) aansluiten op het buizensysteem voor het water dat in de wijk blijft. We besparen hierdoor energie voor het transport en de zuivering van ons hemelwater. Bij Fase I en II van het rioolproject in de wijk was deze optie nog niet mogelijk, maar in de huidige Fase III wel.
Bewoners uit het gebied van Fase III die hun ‘dakwater’ naar de hemelwaterbuizen in de straat willen laten geleiden, moeten daar wel iets voor betalen. De gemeente betaalt de extra aansluitingen aan de regenwaterafvoer onder de straat, maar de bewoner dient de aanpassing op eigen erf te bekostigen, dus bijvoorbeeld tot het hekje van de voortuin.
Het bedrag voor het extra graafwerk en het aanbrengen van de huisaansluiting bedraagt voor een afstand van 3 meter € 300 exclusief BTW, maar inclusief herbestrating. Als u deze optie wilt, kunt u zelf contact opnemen met de hoofduitvoerder van de Habo-BAM-combinatie, de heer J. Nederstigt, tel. 06-51216102

Geef uw keus door
De keus is nu aan u. Mocht u belangstelling hebben voor een van deze opties geeft u dat even door op info@vogelwijkenergiek.nl
We kunnen dan zien of we op de opties 1, 2 en 3 iets kunnen bereiken in de zin van groepskorting!

Voorbeeld voor andere wijken

Naar aanleiding van de succesvolle resultaten die windmolen De Duinvogel in 2011 heeft geboekt, publiceerde AD/Haagsche Courant op 1 februari 2012 een interview met twee bestuursleden van Vogelwijk Energie(k): voorzitter Paul Lohmann en secretaris Paul Schlotter.

Bijgaand een kopie van dit artikel.