Meer Haagse molens mogelijk

De gemeente Den Haag heeft bij het begin van de lente het licht op groen gezet voor initiatieven van groepen bewoners om gezamenlijk windmolens te gebruiken.

Het College van B e n W heeft naar aanleiding van vragen van de D66-fractie in de gemeenteraad besloten alle initiatieven met opwekking van stroom door middel van windmolens serieus te nemen. Niet alleen van bedrijven maar ook van (corporaties van) bewoners. Een mogelijke locatie voor nieuwe windmolens ligt langs de snelweg A4.
In 2010 ging Vogelwijk Energie(k) als eerste Haagse bewonersorganisatie gebruik maken van een – aanvankelijk afgeschreven – windmolen van Eneco bij de Scheveningse haven. Deze molen levert nu groene stroom voor ongeveer 400 huishoudens.
Onlangs nog hebben Vogelwijk Energie(k) en vertegenwoordigers van omliggende wijken aan de gemeente gevraagd waar ze een nieuwe windmolen kunnen plaatsen als de turbine bij de haven over enkele jaren plaats moet maken voor woningbouwplannen. De fractie van D66, die groot voorstander is van duurzame energiebronnen in de stad (zon, wind en aardwarmte) speelde daarop in.
D66-Raadslid Tobias Dander is enthousiast: ,,Dit is goed nieuws,’’ zegt hij. ,,Het zou fantastisch zijn als meer bewoners van Den Haag de handen ineen slaan en een plan presenteren voor windmolens. Een moderne windmolen kan voldoende energie opwekken voor zo’n 1500 huishoudens. Op die manier kan Den Haag beter voorzien in de eigen energiebehoefte en bovendien neemt de CO2-uitstoot af. En natuurlijk komen ook de opbrengsten van de molens dan bij Hagenaars terecht en niet bij één of andere energiemaatschappij.”