19 juni: Stadsgesprek Duurzaamheid

De gemeente Den Haag organiseert op dinsdag 19 juni in de Nieuwe Kerk aan het Spui vanaf 19.00 uur het tweede Stadsgesprek Duurzaamheid. Deze discussieavond gaat over duurzame economie in Den Haag en hoe Green Deals daar aan kunnen bijdragen. Green Deals zijn vernieuwende samenwerkingsvormen tussen bedrijven en burgers die tot CO2-vermindering en energiebesparing leiden.
Hoe pakken we dat aan in Den Haag? Presentator Joost Karhof leidt het gesprek tussen een panel van ervaringsdeskundigen en de zaal. Hierbij komen drie onderwerpen aan bod die zich perfect lenen voor Green Deals: duurzame bedrijventerreinen, duurzaam inkopen en burgerparticipatie/micro-economieën.

Panelleden:
• Jeannette van Uffelen, vice-voorzitter MKB Den Haag voor netwerken, innovatie en duurzaamheid
• Martin Vendel, clustermanager bij logistiek dienstverlener CEVA Den Haag
(wil op eigen terrein een windturbine plaatsen)
• Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid ASN Bank

Na drie discussierondes is er een optreden door Dolf Jansen, cabaretier, of zoals hij zich twitterend profileert: “Hardloper, grootspraker, dichter en grapmaker”. Het Stadsgesprek over duurzaamheid belooft een boeiende avond te worden. Wie dit leest is bij dezen van harte uitgenodigd. ‘Duurzaamheidswethouder’ Rabin Baldewsingh en wethouder van Economische Zaklen Henk Kool stellen uw komst zeer op prijs!

Programma Stadsgesprek Duurzaamheid
19.00 uur: ontvangst door wethouder Rabin Baldewsingh
19.30 uur: aanvang Stadsgesprek
20.30 uur: optreden Dolf Jansen over ‘Duurzaamheid’
21.00 uur: Afsluiting door gespreksleider Joost Karhof
Reactie van wethouder Economische Zaken Henk Kool
Dankzegging door wethouder Duurzaamheid Rabin Baldewsingh
21.15 uur Borrel in de foyer
22.15 uur Einde

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het Stadsgesprek via de webpagina www.denhaag.nl/duurzaamheid of u kunt zich per mail aanmelden: duurzaam@denhaag.nl.

Indien u zich per e-mail aanmeldt, graag vermelding van uw naam plus bedrijf, werkgever of ‘overig’.
U ontvangt een bevestiging van uw opgave per mail. Dat is tevens uw toegangsbewijs.