Rutger van Hoogstraten voorzitter VwE

Nieuwe voorzitter Rutger van Hoogstraten: “ik wil de 2e golf mobiliseren”

Rutger van Hoogstraten
Rutger van Hoogstraten

 Met de unanieme steun van de Ledenraad het heeft het bestuur van Vogelwijk Energie(k) drie nieuwe leden mogen verwelkomen:  Rutger van Hoogstraten, Peter van Weereld en Iris Weimar. De overige bestuursfuncties worden vervuld door Jenneke Ringnalda, Paul Schlotter  en Peter van der Woude. Het bestuur heeft met veel dank voor bewezen diensten afscheid genomen van Paul Lohmann, Willem Minderhout en Huub van Rossum.

Rutger is al vanaf het begin een actief lid van Vogelwijk Energie(k). Hij is sinds een paar maanden enthousiast begonnen met het voorzitterschap en heeft vooral contacten gelegd met andere wijkinitiatieven in Den Haag en Nederland, de gemeente, potentiële partners en energiebedrijven. Rutger is via zijn dagelijkse werkzaamheden bij Shell Nederland goed bekend met de Nederlandse energiesector. Rutger: “De Vogelwijk heeft met zijn jaren-30 huizen een flinke achterstand in te lopen maar heeft het potentieel om in Den Haag en Nederland een voortrekkersrol te vervullen bij het verduurzamen van de wijken. Vogelwijk Energie(k) heeft de afgelopen jaren veel bereikt met een aantal zeer succesvolle projecten. De uitdaging is nu om ook de andere wijkbewoners te bereiken en weerbarstiger projecten aan te pakken, ik noem dat ‘het mobiliseren van de tweede golf’”.

Rutger neemt zijn voortrekkersrol heel serieus en heeft in zijn eigen huis ook zonnepanelen, vloer- en radiatorisolatie, een slimme meter, regenwateropvang en een groen dak. Dat alles heeft hem ook de status van duurzaamheidsambassadeur voor de gemeente Den Haag opgeleverd. Daarmee heeft de Vogelwijk nu vier van die ambassadeurs. Zij delen hun ervaringen graag met wijkgenoten en tijdens de landelijke open duurzaamheidsdagen ook met bezoekers uit de rest van Den Haag.