Penningmeester gezocht

Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wilt u zich inzetten voor de energietransitie in de Vogelwijk en heeft u affiniteit met financiële administratie, neem dan contact op via info@vogelwijknergiek.nl.

De penningmeester werkt voor zowel de Vereniging Vogelwijk Energie(k)als voor de coöperatie ZonneVogel.
De ZonneVogel is een coöperatie hetgeen o.a. betekent dat die BTW-plichtig is (ieder kwartaal aangifte doen van betaalde/ontvangen BTW) en er moet jaarlijks een jaarrekening opgesteld worden die de basis vormt voor de aangifte Vennootschapsbelasting. Naast deze fiscale en administratieve taken dient het langere termijn beleid bewaakt te worden. Dat betreft o.a. de reserveringen en voorzieningen die getroffen worden om voorbereid te zijn op kosten die zeker of waarschijnlijk in de nabije toekomst betaald zullen moeten worden, zoals het vervangen van omvormers die een veel kortere levensduur hebben dan de panelen, of het kunnen beschikken over een potje om aan het eind van de levensduur van de gehele installatie de verwijdering te kunnen betalen. 

De situatie voor de Vereniging Vogelwijk Energie(k) is veel eenvoudiger: niet BTW-plichtig, geen Vennootschapsbelasting, geen langere termijn eisen. Hier gaat het om degelijk administreren van baten en lasten, begroten en financieel beheer.

Wij hebben al enige tijd Monique Tielrooij bereid gevonden om te ondersteunen bij de min of meer ‘dagelijkse’ zaken zoals betalingen en BTW aangiften.