Bijeenkomst 24 mei 2022: Wat moet ik doen om mijn huis duurzaam en betaalbaar warm te houden?

Komt u ook dinsdagavond 24 mei?

Op dinsdag 24 mei organiseert Vogelwijk Energie(k) een bijeenkomst in het clubhuis van Quick aan de Savornin Lohmanlaan 215, om 20:00 uur.

Na de gedwongen relatieve rust van de afgelopen 2 jaren kunnen we weer aan de bak. De bijeenkomst is dan ook vooral gericht op het samen bedenken wat er de komende tijd kan gebeuren. We willen samen met u, wijkbewoners en leden van Vogelwijk Energie(k), een aantal interessante onderwerpen bespreken.  

Na een korte behandeling van de statutair verplichte ALVs (zie hieronder voor meer informatie) gaan we deze avond in op de vraag “Wat moet ik doen om mijn huis duurzaam en betaalbaar warmt te houden”: 

 1. Korte toelichting op stand van zaken m.b.t. de energietransitie bij de gemeente, in het bijzonder de toekomstige warmtevoorziening. Voor Vogelwijk wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt. Dat hadden we wel verwacht en was ook de basis voor onze inzet bij de gesprekken met gemeente en studies. De gemeente maakt op dit moment keuze voor drie wijken (Mariahoeve, Zuidwest en centrum) en duidelijkheid voor de andere wijken zal nog 3-5 jaar duren. Dat betekent niet dat we zelf niets kunnen doen, maar we hadden graag eerder zekerheid gehad van de gemeente. Veel wijkbewoners en leden van de vereniging maken zich zorgen over gebrek aan snelheid ivm de urgentie van klimaatbeleid. 
 2. Er is een heleboel wat we wel kunnen doen. We willen 4 thema’s bespreken met de aanwezigen: 
  1. Warmtepompen; er is ook in de wijk een groeiende ervaring met (hybride) warmtepompen en velen hebben vragen. Afgelopen week is bekend geworden dat het kabinet vanaf 2026 de installatie van een hybride warmtepomp verplicht wil stellen bij vervanging van de CV-ketel. Voor welke type huizen dit precies gaat gelden is nog niet duidelijk.
  2. Energiecoaches; veel wijken in Den Haag hebben een groepje wijk energiecoaches, ook wel ‘duurzame buren’ genoemd. Wat is dat, wat vinden we daarvan, en wie zou er als energiecoach zijn of haar wijkbewoners willen helpen?
  3. Hoe belangrijk is financiële besparing? We kunnen al veel doen om energie te besparen, de zogenoemde “altijd goed” maatregelen zoals isolatie. Hoe belangrijk vinden we het dat die maatregelen naast energie besparen ook geld besparen? Hoe belangrijk is het om je huis toekomstbestendig te maken ook als je er niet meteen geld mee bespaart.
  4. Kans voor Sportlaan. De appartementen-woningen langs de Sportlaan leveren mogelijk minder onzekerheid op voor een langere termijn duurzame warmte oplossing. Een warmtenet lijkt daar veel meer voor de hand te liggen dan andere oplossingen. Biedt dat kansen om eerder aan de slag te gaan? En wie zou zo’n project dan kunnen oppakken?

Het doel van de themagroepen is: 

 • Leren van elkaar
 • Terugkoppeling geven ivm prioriteiten en standpunten 
 • Eventueel concrete acties identificeren

Naast deze onderwerpen besteden we ook – zo kort mogelijk – aandacht aan de statutair verplichte zaken m.b.t. de formele ALV’s voor Vereniging Vogelwijk Energie(k) en Coöperatie ZonneVogel. De deelnemers van ZonneVogel en de leden van Vogelwijk Energie(k), U dus, ontvangen daartoe per email de stukken. Om de behandeling daarvan kort te kunnen houden verzoeken wij u om eventuele vragen aan ons toe te mailen.

Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten op dinsdagavond.