Informatieavond over woningisolatie, donderdag 23 juni.

Beste leden van Vogelwijk Energie(k) en belangstellenden,

Wij hopen u welkom te mogen heten op onze bijeenkomst over woningisolatie op donderdagavond 23 juni 2011 om 19.30 uur in de kantine van de HALO aan de Laan van Poot.

Vogelwijk Energie(k) stelt, samen met de gemeente en deskundige adviseurs, een speciaal pakket samen om uw woning effectief en betaalbaar te isoleren.

Op deze avond zullen onder meer de resultaten worden toegelicht van de thermische opnamen van drie huizen in onze Vogelwijk die in februari j.l. ’s nachts, bij wijze van proef, zijn gemaakt.

Vogelwijk Energie(k) wil voor u, in samenwerking met enkele (wijk-) aannemers, isolatieplannen laten opstellen die nog in aanmerking kunnen komen voor een gemeentelijke vloer- en daksubsidie.

Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot 1 november aanstaande. Vandaar dat deze informatieavond nog vóór de zomervakantie wordt gehouden, zodat huiseigenaren tijdig aan kunnen geven of ze gebruik willen maken van de mogelijkheden voor de isolatiesubsidie.

Noteer deze avond in uw agenda en kom kijken en luisteren.

Bestuur Vogelwijk Energie(k)