Huizenmarkt: jonge mensen willen duurzaam, de overheid ook!

Als er één ding is waar de drie makelaars van Korff de Gidts, Belderbos en Joost van Vliet het bij hun presentatie over de actuele stand van zaken op de huizenmarkt op 16 mei aan Vogelwijkbewoners over eens zijn, dan is het dat jonge mensen die een huis zoeken in de Vogelwijk duurzaamheid hoog in het vaandel en bovenaan hun verlanglijstje hebben. Geen dubbel isolatieglas? Geen vloerisolatie? Hoge energierekening? Dan gaan we eerst elders kijken. Zijn er ook huizen met zonnepanelen? Groen dak? Graag! Bij het kopen van een huis en de prijsvorming spelen emoties een grote rol, zo leggen zij uit. Maar dat er veel meer steekt achter die duurzaamheidswens blijkt wel tijdens de discussie die volgt.

Vertegenwoordigers van ondernemers, werknemers, overheden, milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties zijn nu in de laatste spannende broedfase van een uniek nationaal energieakkoord voor duurzame groei. Alles wijst erop dat ook nieuwe regelgeving voor bestaande huizen daarin een belangrijke plaats zal innemen Het beleid moet en zal de komende jaren verschuiven van motiveren, met subsidies, naar reguleren -bijvoorbeeld via een gedifferentieerd WOZ tarief en uiteindelijk een minimum energielabel. Daar zal nog wel de nodige tijd over heen gaan, maar zodra het beleid uitgestippeld is zullen zeker onze huizen in de Vogelwijk flink hard afgerekend worden op hun hoge energieverbruik. Nog een reden voor Vogelwijk Energie(k) om de schouders eronder te zetten en onze ambitie waar te maken: in 2040 moet de Vogelwijk een duurzame en CO2-neutrale wijk zijn.

Vogelwijk Energie(k) heeft op dit moment zo’n 250 leden. Daaronder zijn 110 Duinvogelparticipanten van het eerste uur. Slimme meters zijn gratis geïnstalleerd bij 70 leden die hun energieverbruik monitoren en vergelijken via een online sociaal platform. Vogelwijk Energie(k) doet actief mee aan de Haagse Duurzame Open Huizen Dag: bewoners die bezig zijn hun huis energiezuiniger te maken delen hun enthousiasme, kennis en ervaring met iedereen die ook de duurzame kant op wil. Zij laten bijvoorbeeld zien hoe zij hun huizen isoleren, zonne-energie opwekken, een groen dak aanleggen of regenwater opslaan.

De volgende uitdaging is om ‘de tweede golf’ te motiveren: de mensen die tot nu toe geen reden zagen om hun huis te verduurzamen, of voor wie de technische of financiële barrières te hoog lagen. Wij gaan dus aan de slag met meer laagdrempelige projecten.
Het meest concrete laagdrempelige project is om zonnepanelen voor onze leden te installeren op de scholen, Jutters of flats in de wijk: zon op andere daken. De bedoeling is om wèl het voordeel te hebben van het salderen tegen de (hoge) kosten van je eigen energiegebruik, terwijl je zelf geen geschikt dak hebt, of geen zin in de rompslomp.

De tijd begint te dringen: alles wijst erop dat de subsidiepot gaat opdrogen en de overheid met verplichtende maatregelen komt. Wilt u er ook klaar voor zijn? Meld u aan als lid met een mailtje naar info@vogelwijkenergiek.nl . Het lidmaatschap kost maar € 25 per jaar, en levert veel energie op!