Bijeenkomst 20 november 2018

Zoals eerder aangekondigd in het wijkblad organiseert VwE op dinsdag 20 november 2018 een informatieve avond over het thema ‘Afscheid van het aardgas’. We horen van twee omliggende wijken, te weten de Vruchtenbuurt en het Regentesse- en Valkenboskwartier, op welke manier zij zich voorbereiden op een toekomst zonder aardgas, met name voor verwarming. Daarnaast zal een vertegenwoordiger van de Stichting Duurzaam Den Haag ook de ervaringen van andere Haagse wijken belichten, alsmede de rol die de gemeente in het geheel speelt. Naast de meer technische aspecten van mogelijke oplossingen zal het proces van besluitvorming, in het bijzonder de interactie tussen bewoners (eigenaren en huurders) en bedrijven aan de ene kant, en de overheid (rijk, provincie, gemeente) aan de andere kant, deel van de presentaties en van de discussie uitmaken. Gezien de discussies die plaatsvinden ter voorbereiding van de Klimaatwet en de stroomversnelling waar de energietransitie voor staat, lijkt dit een opportuun moment om met zoveel mogelijk Vogelwijkbewoners over deze punten van gedachten te wisselen. Het bestuur van VwE nodigt dan ook met klem zowel leden als niet-leden voor deze avond uit. De bijeenkomst vindt plaats in het clubhuis van sportvereniging Quick aan de Savornin Lohmanlaan en begint om 20.00 uur.