Isolatie buitengevels

Op 16 maart was er een verkennende informatiebijeenkomst over buitengevelisolatie met bewoners uit de Vogelwijk en Monique Voorbergen, adviseur monumentenzorg bij de gemeente Den Haag. Bewoners hadden vragen over wat er mogelijk is om de buitengevels in de Vogelwijk te isoleren. 

Monique vertelde over het karakter van de Vogelwijk, ruim opgezette tuinstad met veel groen, beschermd als gemeentelijk beschermd stadsgezicht, met verschillende bouwjaren en bouwstijlen, waardoor er ook verschillen in beoordeling zitten. Globaal is de wijk in 3 bouwperiodes te verdelen met ieder hun eigen kenmerken:

 • Jaren 20: spouwmuren uitzondering, nieuwe Haagsche school, vaak meer detaillering
 • Jaren 50: Delftse school met vaker een spouw, nog wel ongeïsoleerd
 • Jaren 70: met spouw en vanaf ca. 1973 geïsoleerd.

Hoe isoleren aan de buitenkant?

 • Door aan de buitenkant te isoleren is er minste kans op vocht waar je het niet wil hebben (wel belangrijk om dan ook meer te ventileren). 
 • Niet alles kan: vooral gevels met minimale detaillering en geen of weinig gevelopeningen zijn het onderzoeken waard. Hier zou de gevel met steenstrips of stucwerk kunnen worden ingepakt. Bij steenstrips moet wel gezorgd worden dat die 30 jaar stand houdt door goede toepassing van verlijmingssysteem. Bij stuc is het belangrijk om na te denken over kleur etc. 
 • Advies om naar het duurzaamheidsspreekuur van welstand te gaan op maandagochtend met concrete voorstellen op hoofdlijnen: welstand@denhaag.nl. Er is ook een spreekuur bouw en woningtoezicht. Beste om een architect of ing bureau met een voorstel te laten komen
 • Vogelwijk Energie(k) heeft met de gemeente bij het welstandsspreekuur gesproken over verduurzaming van gevels, plaatsing van zonnepanelen en kozijnen, wat mag en wat niet? Verduidelijken van de regels zou kunnen helpen. Hiervoor is de nieuwe Welstandsnota die wordt geëvalueerd ook een kans: denk bij isolatie aan A, B, C; wanneer is er wel/geen vergunning nodig, voorbeeldtekeningen.
 • Er is nu geen archief met goede voorbeelden en foto’s en dat kan ook niet in verband met privacy. Suggestie wordt gedaan om eventueel te werken met standaard tekenvoorbeelden in plaats van foto’s als voorbeelden. 
 • Er is geen overzicht met betrouwbare isolatieleveranciers. Mogelijk kunt u via Energiecoaches uit de Vogelwijk verder komen, dan wel via Duurzaam Den Haag bij de Woonwijzerwinkel offertes aan vragen.

Over vergunningen

 • Helaas is het altijd vergunningplichtig: het is volgens de wet een volumevergroting. 
 • Doorlooptijd waarmee gewerkt wordt is 8 weken met een evt verlenging van 6 weken. 
 • Om de voorbereiding voor de vergunningaanvragen te versnellen is het mogelijk om tekeningen van uw woning op te vragen bij het bouwarchief, dat maakt het makkelijker. Den Haag – Bouwtekeningen inzien
 • Detaillering voor de vergunningsaanvraag is belangrijk, bijvoorbeeld voor de aansluiting op de kozijnen, hoeken en de dakrand. Hetzelfde doen als buren hebben gedaan of bundelen van aanvragen kan wel helpen (dan is er formeel wel 1 vergunninghouder), repetitie helpt. 
 • Het lot van vleermuizen en vogels is ook een belangrijk issue, deze mogen niet verstoord worden. 

In de bijlage staat het volledige verslag, inclusief nadere informatie over vergunningen. Als u nadere vragen heeft over buitengevelisolatie dan wel voortgang boekt, wilt u het dan laten weten aan Vogelwijk Energie(k) via info@vogelwijkenergiek.nl

Vogelwijk Energie(k)coaches!

Sinds dit najaar heeft Vogelwijk Energie(k) energiecoaches. Zij kunnen met je meedenken over maatregelen voor uw huis, die passen bij jouw wensen en budget.

De energiecoaches zijn medebewoners uit de Vogelwijk die een speciale HOOM cursus gevolgd hebben over verduurzamen van huizen. Zij hebben overzicht over mogelijke duurzame maatregelen. Je kunt een Vogelijk energie(k)coach boeken via Duurzaam Den Haag – HEBA (Haagse Energie Besparings Aanpak).

De variëteit in behoeften die naar voren komt uit de coachgesprekken is groot: isoleren (vloer, gevel, dak), kleine maatregelen (kieren dichten, radiatorfolie etc), ventileren (schone lucht in huis regelen) en installeren (nieuw warmtesysteem of aanpassingen in het bestaande systeem?). Waar kan je het beste mee beginnen, wat werkt en wat werkt niet, wat is het streefdoel voor mijn huis, zijn er subsidies, welke installateur kan maatregelen goed uitvoeren etc? 

De energiecoaches uit de Vogelwijk kunnen je bij dit soort vragen helpen. Ze hebben niet het antwoord op alle vragen, maar kunnen goed meedenken. En samen weten ze behoorlijk veel. Schroom dus niet en meld je aan voor een vrijblijvend gesprek!

Feiten en cijfers over energiecoaches

 • Zomer 2022 begonnen de eerste coaches uit de Vogelwijk aan de HOOM-opleiding. Sinds november staan ongeveer 10 energiecoaches uit de wijk gratis voor je klaar.
 • 33 huizen uit de vogelwijk hebben zich aangemeld voor een coachgesprek. Voor 21 huizen hebben de coaches met de bewoners in oktober en november kansen en mogelijkheden voor energiebesparing en klimaatmaatregelen in kaart gebracht.
 • In heel Den Haag zijn ongeveer 80 coaches actief en dat aantal groeit momenteel naar boven de 100. Samen hebben de coaches in 2022 tot nu toe in totaal bijna 850 gesprekken afgerond.
 • Enkele coaches uit de Vogelwijk helpen ook mee in andere wijken, waar nog geen coaches actief zijn. Vooral voor huurders zijn er nog extra coaches nodig in Den Haag. Help je graag mee, dan kan je je aanmelden bij info@vogelwijkenergiek.nl

14 januari 2023: Samen de Winter door met het Haagse 5-stappen plan

Op 14 januari organiseert de gemeente samen met Vogelwijk Energie(k) voor alle wijkbewoners de bijeenkomst: Samen de winter door met het Haagse 5-stappenplan. De bijeenkomst is eerder aangekondigd in het wijkblad van december. Namens de gemeente verspreidt Stadsdeel Segbroek huis-aan-huis uitnodigingen (link).

 • Datum: zaterdag 14 januari 2023.
 • Tijd: 15.00-17.30.
 • Plaats: Heldringschool, IJsvogelplein 10.

Tijdens de bijeenkomst neemt Jelle de Jong (actief voor duurzaam Duinoord) u namens de gemeente mee in het 5-stappenplan, waarmee elk huishouden tot 30% energiebesparing kan realiseren. Met de huidige gasprijzen is dat erg aantrekkelijk! Er zal ook iemand van de gemeentelijk helpdesk geldzaken om vragen over subsidies en financiering te beantwoorden.

Na de presentaties door de gemeente kunt u in gesprek gaan met de energiecoaches van Vogelwijk Energie(k) over de maatregelen uit het 5-stappenplan – en over al uw andere vragen (isoleren, ventileren, installeren). Er zal voldoende gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en een drankje te drinken. 

Kijk bij de buren op 1 oktober

Gluren bij je groene buren” is een actie van de gemeente Den Haag. U kunt op die dag in de Vogelwijk en in andere wijken van Den Haag verschillende huizen bezoeken en kijken naar klimaat- en energiemaatregelen.

Duurzaam wonen loont. Maar welke stappen kunt u zetten? Wat past bij uw woning? Ga op zaterdag 1 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur gluren bij Haagse buren. Dubbelglas, warmtepomp, vloerisolatie of volledig elektrisch? Kom kijken en stel uw vragen. 

Klik hier voor meer info en de deelnemende woningen: Gluren bij je groene buren – Duurzame stad Den Haag.

Ken je mensen die graag meer willen weten, of vragen hebben over het nemen van duurzame maatregelen aan hun woning en graag een kijkje willen nemen in een van de deelnemende woningen? Dan zijn ze van harte uitgenodigd om zich aan te melden.