ZonneVogel: veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten en de opbrengsten?

 • De deelnemers hebben een of meer zonnepanelen gekocht, voor eenmalig € 400, per paneel van 275 Wp,  inclusief installatie. De verwachte opbrengst per paneel is 240 kWh per jaar. Hierin zit nog een marge van circa 45 Euro per paneel die voorlopig nog “in kas” wordt gehouden totdat er volledige zekerheid is over alle eenmalige kosten. Daarna zal in overleg met de deelnemers in een ledenvergadering besloten worden hoeveel wordt terugbetaald aan de leden.
 • ZonneVogel verzorgt de installatie en de jaarlijkse kosten, zoals verzekering, aansluitkosten bij Stedin etc.
 • ZonneVogel verkoopt de geproduceerde stroom aan Eneco, maar deelnemers hoeven geen klant te zijn bij Eneco om mee te doen.
 • De opbrengst bestaat uit twee delen:
  1. Verkoop van de de opgewekte stroom aan Eneco tegen een gunstige prijs van 7 ct per kWh. De prijs die Eneco u betaalt is geïndexeerd aan het ‘jaarlijks gepubliceerde tarief’. Die prijs is relatief hoog en dat is niet gangbaar in dit soort projecten – een concessie van Eneco aan Vogelwijk Energie(k) ivm de voortijdige beëindiging van het project Duinvogel. Deze prijs beweegt mee met de markt, waardoor de inkoopprijs gelijk blijft aan de verkoopprijs. Het contract met Eneco is een ‘open einde regeling’, d.w.z. doorlopend. Eneco stort elk jaar het aankoopbedrag van de door de panelen opgewekte stroom op de bankrekening van de coöperatie, u hoeft daarvoor géén klant te zijn van Eneco.
  2. Overheidssubsidie via de Regeling Verlaagd tarief bij collectieve opwek, een van de afspraken uit het nationaal Energie Akkoord. Het draait om een lager tarief Energiebelasting, waardoor deelnemers 9 cent per kWh minder energiebelasting betalen over de opgewekte stroom dan over ‘andere’ stroom. De korting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, dus op het eigen verbruik. Deze regeling wordt ook aangeduid met “postcoderoos”, omdat alleen deelnemers die wonen in hetzelfde of een aangrenzend postcodegebied als dat van de opwekinstallatie (2566) gebruik kunnen maken van deze regeling. 

Wat is het verwachte rendement op de investering?

Vogelwijk Energie(k) becijfert een rendement van ruim 7% gegeven de eenmalige installatiekosten (€355) en de jaarlijkse onderhoudskosten. Het rekenmodel is beschikbaar voor deelnemers, op aanvraag via info@vogelwijkenergiek.nl

Wat is de looptijd van mijn investering in ZonneVogelpanelen?

De panelen zijn eigendom van de leden van de coöperatie. De afspraken over de plaatsing van de panelen (met de school en gemeente) hebben een looptijd van tenminste 25 jaar, per jaar verlengbaar. De fiscale regeling (subsidie) waar we gebruik van maken is gegarandeerd voor ten minste 10 jaar waarna de jaarlijkse opbrengst per jaar achteruit kan gaan als deze regeling beëindigd of bijgesteld wordt. De stroomopbrengst blijft altijd doorgaan, zij het dat de panelen heel langzaam verouderen. Na 25 jaar is een opbrengst van 80% nog gegarandeerd.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig om ongeveer evenveel stroom op te wekken als ik gebruik?

De verwachte opbrengst per paneel (275 Wp) is ongeveer 240 kWh/jaar; uw stroomverbruik staat aangegeven op de jaarafrekening van uw leverancier. In 2009 bedroeg het gemiddelde stroomverbruik voor een woning in de Vogelwijk 4100 kWh/jaar; het landelijk gemiddelde in 2010 was 3480 kWh/jaar. Voor een klein huishouden zouden zo’n 10-15 panelen alle benodigde stroom kunnen opwekken. Uiteraard is de opbrengst sterk seizoensgebonden, maar dit is voor de afrekening niet relevant want die gaat op jaarbasis.
Overigens hebben we hier direct achter de duinen de meeste zonne-uren van Nederland!

Hoe zit het met de relatie tussen de opbrengst van mijn panelen en de hoeveelheid stroom die ik afneem? 

De opbrengst bestaat uit twee delen: de opgewekte stroom, die we verkopen aan Eneco èn overheidssubsidie. Die subsidie, de zgn regeling Postcoderoos, bestaat uit een lager tarief Energiebelasting, waardoor deelnemers 9 cent per kWh minder energiebelasting betalen over de opgewekte stroom dan over ‘andere’ stroom. Die korting wordt toegepast op de persoonlijke jaarlijkse energierekening van de leden, dus op het eigen verbruik gedurende dat afgelopen jjaar. Als u minder stroom heeft verbruikt dan uw panelen hebben opgeleverd, blijft die subsidie deels onbenut. Meer over de regeling Postcoderoos…

Moeten de deelnemers vooral stroom afnemen wanneer de zon schijnt en er dus veel stroom wordt opgewekt?

De stroom van de panelen wordt geleverd aan het electriciteitsnet en uw verbruik komt van datzelfde net. Er is veel in ontwikkeling op het gebied van ‘smart grids’ en piekbewaking maar het zal nog vele jaren duren voordat we daar iets van gaan merken. Stedin verwacht dat pas in 2025 à 2030.  Tot die tijd is er dus geen relatie tussen de opwek en uw verbruik. Afgezien van een gevoelsmatige relatie voor uzelf!

Waarom is ZonneVogel een Coöperatie U.A.?

 • De structuur van een coöperatie is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de subsidie, een resultaat van het Energieakkoord voor duurzame groei.
 • Er zijn ook andere  fiscale redenen: de coöperatie kan btw terugvorderen. De leden hoeven daarom geen btw te betalen op hun zonnepanelen.
 • U.A. wil zeggen Uitgesloten Aansprakelijkheid: de leden van de coöperatie lopen geen risico.

Kan ik mijn lidmaatschap verkopen?

Ja, het lidmaatschap is overdraagbaar.

Hoe kan een coöperatie eigenaar worden van zonnepanelen die vast liggen op het dak van een gebouw dat eigendom is van derden?

De zonnepanelen liggen “los” op het dak, op rekken die verzwaard zijn met tegels. Dit is een gebruikelijke constructie waardoor het eigendom van de panelen los kan zijn van de school. Ook al zouden de panelen “vast” liggen op het dak, dan kan m.b.v. een juridische constructie, het zg opstalrecht, geregeld worden dat de panelen een apart object zijn, met andere eigenaar en bijv. andere verzekering.

Hoe organiseert de coöperatie het onderhoud van de panelen? En wat gebeurt er bij onderhoudswerkzaamheden aan het dak?

De coöperatie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de panelen, en zal hiervoor een installatiebedrijf inschakelen. Panelen zijn in principe onderhoudsvrij, maar er kan af en toe iets gebeuren, dus daar worden afspraken over gemaakt. De coöperatie zal over de gemaakte kosten jaarlijks verantwoording afleggen aan de leden. We hebben een raming van deze kosten meegenomen in de rendementsberekening. Over onderhoud aan het dak zullen met de scholen afspraken gemaakt worden in het huurcontract. We verwachten dat in principe kosten voor het eventueel tijdelijk opzij zetten van de panelen voor kosten van de coöperatie zullen komen, maar dat de scholen hier coulant mee om zullen gaan.

Hoe zit het contract in elkaar, is er juridische documentatie beschikbaar?

De statuten zijn gemaakt op basis van, maar wijken op een aantal punten af van de voorbeeldstatuten van Hieropgewekt. De statuten zijn vastgesteld in de ALV van 25 november 2014. Zie: Statuten ZonneVogel
Zie ook de Ledenovereenkomst ZonneVogel Coöperatie.

Heeft Vogelwijk Energie(k) afspraken met Eneco over TOON?

We hebben goede contacten met Eneco in de context van het ZonneVogel project en willen proberen tot een regeling te komen. Wellicht is het aantrekkelijk voor Eneco als een groep deelnemers de TOON thermostaat van Eneco installeert in combinatie met het ZonneVogel project. Het zou erg aantrekkelijk zijn om dan ook de opgewekte stroom op de TOON te kunnen zien (op dit moment is deze functionaliteit er nog niet).

Social Energy is een ander project van Vogelwijk Energie(k) waarmee u -net als TOON-veel inzicht in uw energieverbruik en –kosten krijgt. Dit project heeft momenteel 80 deelnemers in de Vogelwijk en we hopen binnenkort duidelijkheid te krijgen over mogelijke uitbreiding naar bijvoorbeeld het kunnen tonen van de opbrengst van de ZonneVogel. De kracht van dit project ten opzichte van de TOON is de gedetailleerde vergelijking van energieverbruik met specifieke andere huizen of met de groep vergelijkbare huizen in de rest van de wijk, maar heeft als nadeel dat het via de computer (of tablet) loopt en niet op een display in de woonkamer. We werken er aan dat de eigen opbrengst van ZonneVogel ook in Social Energy getoond kan worden.

Staat uw vraag er niet bij? Mail naar info@vogelwijkenergiek.nl
Terug naar Zonnevogel

ZonneVogel is mede mogelijk gemaakt door:solargreenpoint logo