Warmtescan en tochtmeter

In de winter 2015/2016 zijn we gestart met de actie “warmtescan”. Zie onder voor meer informatie. We waren een beetje laat, maar erg veel winter was er niet vorig jaar. Er waren dus geen koude nachten om een goede warmtescan (warmtefoto) te maken. Komende winter gaat het beter hopen we. We zullen bij het begin van de winter weer wat meer reclame maken. U kunt echter nu uw belangstelling laten blijken door een mailtje naar info@vogelwijkenergiek.nl.

Ook vorige winter hebben we u geattendeerd op de mogelijkheid om een zg. tochtmeter bij ons te lenen. De tochtmeter is een apparaat waarmee u eenvoudig kunt zien waar het in uw huis kouder is. Dat is een indicatie voor tocht of slechte isolatie. Ook de tochtmeter werkt beter bij koud weer. Er hebben zich al diverse leden opgegeven voor deze tocht-meter, maar u kunt zich uiteraard nog steeds opgeven via info@vogelwijkenergiek.nl .

Warmtescan
Isolatieglas, dakisolatie en vloerisolatie zijn altijd goed, maar dan? Zijn er nog andere plekken in het huis die je moet aanpakken? Op een warmtescan of infraroodfoto is door verschillende kleuren te zien op welke plek van het huis de meeste warmte verloren gaat. Vogelwijk Energiek biedt 20 (nieuwe) leden een dergelijke scan aan, tegen een sterk gereduceerd tarief van 25 euro. Hoe werkt het fotograferen met infrarood? Op een infrarood foto is het meest te zien als er een groot verschil is tussen de binnen- en de buitentemperatuur. We hebben dus een paar koude nachten nodig!

Op infrarood foto’s is bijvoorbeeld te zien waar er veel warmte verloren gaat. Bijvoorbeeld bij de voordeur. Of wanneer het kozijn niet goed aansluit op de muur, of de zijkant van de dakkapel waar isolatie ontbreekt. Heeft u concrete plannen uw huis te isoleren of heeft u serieuze twijfels over de kwaliteit van uw bestaande isolatie? Vraag dan zo’n extra voordelige warmtescan aan! Wanneer u nu al een concreet probleem vermoedt, kan eventueel een afspraak worden gemaakt om ook binnen te kijken. Omdat binnen fotograferen meer tijd vergt kan dit alleen op afspraak en tegen extra kosten.

Bij meer belangstelling dan 20 gevelfoto’s worden we in toenemende mate afhankelijk van het weer; je hebt liefst een droge, koude nacht, voor het grootste beeldcontrast. Vorig jaar was dat er maar één! Bij voldoende belangstelling en voldoende koude nachten kunnen we het aanbod uitbreiden. Tot die tijd komen de woningen op een wachtlijst te staan.

De infrarood foto’s worden genomen door het Haagse bedrijf Augustus Warmte.  www.augustuswarmte.nl Dit bedrijf won in 2014 de duurzame Renovatieprijs van de gemeente Den Haag en heeft zijn roots in De Vogelwijk!

Heeft u belangstelling, neem dan contact op met info@vogelwijkenergiek.nl. Het aanbod geldt alleen voor leden van Vogelwijk Energie(k) maar U kunt zich meteen aanmelden als lid en Uw naam op de lijst krijgen.

 

Voorbeeld infraroodfoto buitenzijde: boven wordt niet gestookt, maar het dak is onder de pannen beter geïsoleerd dan de dakkapel. De begane grond verliest veel warmte naar buiten. 

warmtescan 1

 

 

 

 

 

 

  Voorbeeld: ac

warmtescan 2

hter de plaatradiator onder het raam zit geen isolatie. Daardoor gaat op die plek bijna evenveel warmte verloren als door het glas er boven. 

 

 

 

 

Voorbeeld binnen: koudebrug met condens (<16) of mogelijk lekkage van een CV leiding onder de vloer.

warmtescan 3