Vernieuwing bestuur en adviesraad

Het bestuur is erg blij met de versterking van de gelederen van bestuur en adviesraad door drie enthousiaste, betrokken en deskundige leden.

Jort Verhulst  (Spotvogellaan) staat te trappelen om aan de slag te gaan met het isolatieproject. Vooruitlopend op zijn benoeming in de volgende ALV neemt hij daarnaast de taak van penningmeester over van scheidend bestuurslid van het allereerste uur, Jenneke Ringnalda. We zijn Jenneke erg dankbaar voor haar grote inzet en het vele werk dat zij heeft verzet als penningmeester en in specifieke projecten als de elektrische deelauto.

Margit Blok (Kramsvogellaan) gaat zich in eerste instantie vooral bezighouden met ZonneVogel.

Annemiek Rutters (Kwikstaartlaan) gaat de vacature in de adviesraad vervullen. Onze dank aan Corinna Wissels voor haar jarenlange deelname aan de nu opgeheven ledenraad, die zij wegens tijdgebrek niet voortzet in de adviesraad.

We heten dit trio van harte welkom! Hun formele benoemingen staan genoteerd voor de agenda van de volgende Algemene Ledenvergadering.