Verduurzamingsactie gemeente Den Haag

Begin maart heeft ongeveer driekwart van de Vogelwijkbewoners een brief in de bus gekregen van de gemeente over een gezamenlijke advies- en inkoopactie voor maatregelen ter verduurzaming van hun woning. In eerste instantie gaat het alleen om de eigenaren van eengezinswoningen, d.w.z. woningen op de begane grond zonder onder- of bovenburen. De betreffende afdeling van de gemeente heeft ons echter verzekerd dat ook andere woningtypes, zoals de blokken met beneden- en bovenwoningen tussen Houtrustlaan en Nachtegaallaan/plein en elders in de wijk, in een latere fase aan bod zullen komen.

Vogelwijk Energie(k) is al meer dan 10 jaar actief om bewoners te stimuleren hun woning (verder) te isoleren en andere maatregelen te nemen ter besparing van energie en ter voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen, wanneer het aardgas zal worden afgesloten en er waarschijnlijk moet worden overgegaan op een vorm van LT (lage temperatuur) verwarming. Een recent initiatief is bijv. de actie Zet ‘m op 70!, waarbij ruim 80 wijkbewoners de watertemperatuur van hun CV-ketel op 70 graden of lager hebben afgesteld – zie hier het verslag van die actie. Uiteraard steunt VwE ook het nu aangekondigde gemeentelijke initiatief van harte. De gemeente heeft toegezegd in het volgende wijkblad met nadere details te komen.

Deze advies- en inkoopactie van de gemeente wordt georganiseerd in samenwerking met winstuitjewoning.nl, die soortgelijke acties al in andere delen van het land heeft begeleid en daarbij naar eigen zeggen al ruim 116.000 huishoudens heeft bijgestaan. U dient u (vrijblijvend) voor 30 april 2021 aan te melden bij Winstuitjewoning. Indien u inderdaad twee of meer van de aangeboden maatregelen laat uitvoeren (het betreft voornamelijk isolatie, maar ook het plaatsen van zonnepanelen en de installatie van een hybride warmtepomp – alle met door Winstuitjewoning te regelen rijkssubsidie), dan heeft VwE een aardig extraatje in petto in de vorm van een vogelhuisje met Vogelwijk Energie(k) logo – ongetwijfeld binnenkort een felbegeerd collector’s item!