Thema-avond met Herman Wijffels

Bijeenkomst met keynote speech door Herman Wijffels en inspirerende workshops

Herman Wijffels
Herman Wijffels

Vogelwijk: allemaal CO2 neutraal!
Woensdag 2 oktober, 19.30-22.30 uur
Maris College Houtrust
Aanmelden: info@vogelwijkenergiek.nl

Hoe gaan we nog meer wijkgenoten stimuleren om ook ‘duurzaam te doen’? Dat is de centrale vraag tijdens deze themabijeenkomst. Om onze ambitieuze doelstelling van een CO2-neutrale Vogelwijk in 2040 te kunnen realiseren is een aanzienlijke toename van energiebesparende investeringen in het woningenbestand essentieel. Die noodzaak is nu ook weer eens benadrukt door het nationale Energieakkoord voor duurzame groei.

Daarbij laten wij ons inspireren door Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht. Hij grijpt deze themabijeenkomst van ons wijkinitiatief aan om als keynote spreker zijn persoonlijke visie te geven op het belang van burgerparticipatie voor een duurzame samenleving. Hoe zou de politiek duurzame buurtinitiatieven en het enthousiasmeren van de ‘tweede golf’ kunnen prikkelen?

Vervolgens gaan wethouder Rabin Baldewsingh en VwE-voorzitter Rutger van Hoogstraten in op de plannen en ambities van Vogelwijk Energie(k) in samenhang met het beleid van de gemeente Den Haag.

In aanloop naar zes parallelle workshops onder leiding van experts presenteert Rutger het strategisch plan van Vogelwijk Energie(k) waarin een traject met tussentijdse doelstellingen in de aanloop naar CO2-neutraliteit in 2040 is uitgestippeld. Meer over de workshops…

Na de plenaire terugkoppeling en afsluiting van het programma is er ruim gelegenheid voor napraten en het verder uitwisselen van ideeën, kennis en ervaringen op de ‘duurzame informatiemarkt’. Op de informatiemarkt zullen experts aanwezig zijn op het gebied van installatie, slimme meter en elektrisch rijden.

De bijeenkomst is voor leden van Vogelwijk Energie(k), overige wijkbewoners, deelnemers aan andere lokale duurzaamheidsinitiatieven en overige belangstellenden. Er zullen ook EPA-adviseurs, beleidsmakers, experts op het gebied van energiebesparing en vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag aanwezig zijn.

Komt u ook? Wij zien uw aanmelding graag tegemoet via info@vogelwijkenergiek.nl . U ontvangt dan van ons een deelnamebevestiging en toegangsbewijs. Als u dat al eerder heeft ontvangen hoeft u zich niet nogmaals aan te melden!

De ingang van de aula van het Maris College Houtrust is vanaf de Laan van Poot lopend of met de fiets gemakkelijk bereikbaar via het pad tussen de tennisbanen en het Squash-centrum Houtrust.