Ruggensteun van wethouder voor VwE

door Dick van Rietschoten
Wethouder Rabin Baldewsingh (Leefbaarheid en burgerschap) heeft Vogelwijk Energie(k) een helpende hand toegestoken. Hij wil zijn ambtenaren laten meezoeken naar een vervanger voor windmolen De Duinvogel bij de Scheveningse haven als deze binnen afzienbare tijd moet wijken voor het nieuwbouwproject in het havengebied. Zoals bekend levert deze molen elektriciteit aan onder anderen 110 Vogelwijkbewoners, die aandeelhouders van De Duinvogel zijn. Ook heeft Baldewsingh aangeboden de daken van gemeentelijke gebouwen beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen waar leden van Vogelwijk Energie(k) gebruik van kunnen maken.

Inspirerend
De wethouder maakte dit op 2 oktober bekend tijdens een inspirerende informatie- en discussieavond van Vogelwijk Energie(k) in het Maris College Houtrust, bijgewoond door ruim 130 enthousiaste aanwezigen. Baldewsingh prees Vogelwijk Energie(k) als een prachtig particulier initiatief dat Den Haag helpt bij het realiseren van het doel om in 2040 een duurzame stad te zijn. Hij begon zijn toespraak overigens met het uiten van zijn teleurstelling over het huidige kabinet, dat in de troonrede geen woord aan het begrip ‘duurzaamheid’ had gewijd. ,,Het ziet ernaar uit dat we van de landelijke overheid op dit gebied geen moer te verwachten hebben.’’

Rutger van Hoogstraten, voorzitter van Vogelwijk Energie(k), zei de genereuze aanbiedingen van de wethouder graag te aanvaarden. Zijn tegenaanbod om Baldewsingh op 6 oktober in de elektrische deelauto van Vogelwijk Energie(k) naar de Haagse Energiebeurs te vervoeren leed echter schipbreuk. ,,Het heeft geen zin daar gebruik van te maken, want ik woon op een minuut lopen van de plek aar de beurs wordt gehouden’’, zei de wethouder tot hilariteit van de aanwezigen.

Transitie
De bijeenkomst in het Maris College was geopend met een compact en helder college door ‘duurzaamheidsgoeroe’ Herman Wijffels, voormalig bankier, oud-voorzitter van de SER en sinds vier jaar hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de universiteit van Utrecht. ,,Eeuwenlang heeft de mens gedacht dat de aarde een onuitputtelijke bron is. Inmiddels weten we dat dat niet klopt. We staan nu op een punt waarop we een nieuwe beschaving moeten zien te ontwikkelen. Want we verhouden ons niet op een duurzame wijze tot wat deze planeet ons biedt,’’ aldus Wijffels.

Het huidige tijdperk schetste hij als een overgangsperiode, een fase van transitie naar duurzamer leven. ,,Daarbij hoort uiteraard het gebruik van alternatieve energiebronnen. Maar we moeten bijvoorbeeld ook leren om niet langer op een lineaire manier in onze behoeften te voorzien – dus van produceren, consumeren en afval weggooien – maar op een circulaire manier, waarbij hergebruik voorop staat. Helaas behoort Nederland bij dit alles niet tot de voorlopers.’’

Ook Wijffels wijdde prijzende woorden aan Vogelwijk Energie(k). Nederland telt steeds meer initiatieven op dit gebied en er zijn volgens de hoogleraar nu zelfs al ongeveer honderd kleinschalige energiecorporaties. ,,Dat is bemoedigend, want kijk de geschiedenis er maar op na: fundamentele veranderingen komen nooit van bovenaf, maar altijd van onderop.’’ 

Themadiscussies
Na de toespraken van Wijffels en Baldewsingh gingen de aanwezigen in groepen uiteen om zich onder leiding van prominente leden van Vogelwijk Energie(k) over verschillende thema’s te buigen. Vervolgens kon men zich oriënteren op een informatiemarkt, waar enkele ondernemers diverse vormen van energiebesparing lieten zien. Ook aanwezig was Henry Mentink, de bedenker van het particuliere autohuursysteem Mywheels (zie www.mywheels.nl).

Als antwoord op de vraag hoe Vogelwijk Energie(k) meer wijkgenoten zou kunnen enthousiasmeren klonk vanuit de discussiegroepen vooral de leus ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. Met andere woorden: laat aan anderen zien waar je mee bezig bent en waar je resultaat mee behaalt. Persoonlijke contacten tussen buurtgenoten zijn daarbij van essentieel belang. Dat is dan ook de beste manier om nieuwe leden te werven.
Meer over de thema-avond…