Oproep aan Commissie Ruimte, gemeente Den Haag

From: R.J.W. van Hoogstraten
Sent: dinsdag 3 december 2013 17:05
To: [leden Commissie Ruimte]
Subject: Laat de ENECO Windturbine “Duinvogel” aan de Scheveningse Haven zo lang mogelijk draaien!

Geachte leden van de Commissie Ruimte, 

Graag vraag ik Uw aandacht voor de voorgenomen sloop van de ENECO windturbine “Duinvogel” op het zuidelijk havenhoofd in Scheveningen.

De turbine is in mei 2010 gerenoveerd met behulp van zo’n 100 participanten uit de Vogelwijk, op initiatief van Vogelwijk Energie(k), in principe voor een periode van 5 jaar.

Het project is een belangrijk icoon geworden voor de duurzame agenda van Eneco, Gemeente Den Haag en de Vogelwijk.

De gemeente heeft een sloopvergunning aangevraagd en heeft de eerste paal geslagen voor de bouw van het zuiderstrandtheater op deze locatie.

ENECO heeft een brief geschreven aan de participanten met de mededeling dat de turbine gesloopt moet worden vanwege toegenomen onderhoudskosten, naar wij begrijpen enkele tienduizenden euro’s bovenop de reguliere onderhoudskosten. 

Weliswaar staan Eneco en Gemeente in hun recht als ze de turbine willen weghalen om respectievelijk economische of bestemmings redenen, maar we willen er geen misverstand over laten bestaan dat het vroegtijdig slopen van de turbine een grote teleurstelling is voor de particuliere deelnemers en voor Vogelwijk Energie(k). De turbine is een belangrijke bindend element, een symbool voor het belang en potentieel van duurzaamheid. Ook is er teleurstelling over het bijna halveren van het rendement.

Gezien de incomplete en niet altijd correcte berichtgeving in de kranten heb ik U met dit schrijven namens het bestuur van Vogelwijk Energie(k) onze positie over voorgenomen sloop kenbaar willen maken.

Verder wil ik U graag verzoeken om er op toe te zien dat de turbine niet eerder gesloopt wordt dan strikt noodzakelijk. Op dit moment is de turbine in goede operationele staat en draait elke dag om duurzame stroom op te wekken. In de kranten lezen wij over de uitstel van de sloop van de Dr Anton Philipszaal en het gebrek aan draagvlak bij NDT voor de verhuizing naar het Zuiderstrandtheater. Elke dag dat de turbine langer kan draaien is goed voor het klimaat en goed voor de duurzaamheidsagenda van de Gemeente Den Haag. 

Onze mening over de turbine en onze briefwisseling met ENECO staat in meer detail op www.vogelwijkenergiek.nl/nieuws/

Graag ben ik bereid een en ander nader toe te lichten. 

Met vriendelijke groeten,

Rutger van Hoogstraten
Voorzitter Vogelwijk Energie(k)

Lees het bericht over de voorgenomen sloop…
Lees meer over de commissie Ruimte