Wie zijn wij

Vogelwijk Energie(k) is een vereniging van zo’n 250 enthousiaste mensen in de Haagse Vogelwijk die duurzaamheid nastreven in het leven van alledag. Onze doelstelling is een CO2 neutrale Vogelwijk in 2040.

Meer over de vereniging…

Om onze doelstellingen te bereiken hanteren we een Strategisch plan dat we jaarlijks bespreken met onze leden.

Dankzij Vogelwijk Energie(k) heeft vanaf 2010 een op dat moment afgeschreven windmolen van Eneco in Scheveningen nog 3 jaar duurzame stroom opgeleverd voor een groot aantal huishoudens. Ruim honderd wijkbewoners werden aandeelhouder van Duinvogel.
In februari 2014 is een nieuw project voor gezamenlijke stroomopwekking in de wijk van start gegaan: ZonneVogel. Ook zijn diverse initiatieven genomen om op wijkniveau energiebesparing te bereiken en CO2-uitstoot terug te dringen. Zo hebben we slimme energiemeters voor onze leden geregeld tegen zeer aantrekkelijke tarieven, worden de woningen beter geïsoleerd en zien we steeds meer zonnepanelen verschijnen. Leden kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief een energieadvies voor hun woning krijgen.

Van tijd tot tijd organiseren we bijeenkomsten – afgezien van Algemene Ledenvergaderingen ook workshops, informatiebijeenkomsten of thema-avonden om nog meer wijkgenoten te stimuleren duurzaam met energie om te gaan.

Woon je ook in de Vogelwijk en wil je lid worden?

Vul dan onderstaand formulier. Je ontvangt dan ook gratis onze digitale nieuwsbrief.

voornaam (verplicht)

achternaam (verplicht)

email (verplicht)

adres (verplicht)

postcode(verplicht)

telefoonnummer

Vul de onderstaande "rare" lettertekens in het vak
captcha