Actie Zet ‘m op 70 afgerond

Afgelopen stookseizoen hebben we met (bijna) 70 woningen in de Vogelwijk de actie ‘Zet ‘m op 70’ gedaan. We hebben ons laten inspireren door de Vruchtenbuurt, die een dergelijke actie vorig jaar hebben gedaan. In die actie zijn de CV-ketels van de deelnemers op 70 graden gezet. Dat doen we om ons voor te bereiden op andere manieren om de woning te verwarmen. Nederland heeft in 2015 (Klimaatakkoord Parijs) met vrijwel alle andere landen ter wereld afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen (CO2) sterk te reduceren. Dit betekent voor de gebouwde omgeving, onze woningen, dat we moeten stoppen met het verbranden van aardgas om de woningen te verwarmen. Als er over een aantal jaren onze woningen niet meer met aardgas kunnen verwarmen, moeten we op een andere – duurzame – manier aan de warmte komen om de woningen te verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtepomp of met een warmtenet. Voor eigenlijk al die andere, duurzame manieren geldt dat de temperatuur van het water in de verwarmingsinstallaties lager zal zijn, mogelijk ca 70 graden.Niet alle woningen kunnen ook op heel koude dagen comfortabel verwarmd worden met water van 70 graden in de CV-installatie. We willen daarom graag uitzoeken hoe dat zit met woningen in de Vogelwijk.

We kunnen dat verwarmen met 70 C  heel eenvoudig simuleren door instelling van de huidige CV-ketels aan te passen en op 70 graden te zetten. We krijgen daarmee een indruk in hoeverre de woningen in de wijk ‘klaar’ zijn voor een andere wijze van verwarmen. Tevens is het theoretisch te verwachten dat de ketels efficiënter draaien waardoor er dus iets minder gas verbruikt kan worden.

Eind vorig jaar zijn de ketels bij de deelnemers aangepast, en sindsdien is ervaren of het comfort goed blijft bij die lagere temperatuur, en tevens is gemeten met de slimme meters of het gasverbruik gedaald is. De resultaten van die ervaringen en de uitgewerkte metingen zijn gepresenteerd op 8 juli. De presentatie vindt u hier: eindpresentatie 9 juli 2020. We zullen deze presentatie nog voorzien van meer toelichting.

De belangrijkste conclusies na deze acties zijn:

T.a.v. de vraag of met een lagere keteltemperatuur toch de woning comfortabel warm gestookt kan worden is de conclusie: Op een enkeling na zijn we de afgelopen winter goed doorgekomen zonder gebrek aan comfort. De afgelopen winter was wel heel zacht, zowel qua gemiddelde als door het vrijwel ontbreken van koudere dagen. Daarom willen we de actie nog een winter voortzetten in de hoop dat er dan wel meer koude dagen komen. Ook zullen we de deelnemers nogmaals maatregelen aanbieden om comfort te behouden met de ketel op lagere temperatuur.

Op de vraag of de lagere keteltemperatuur tot een lager gasverbruik heeft geleid, kunnen we nog geen duidelijk antwoord geven. De meetgegevens geven geen eenduidig beeld. Misschien dat na de komende winter ook hier meer zicht op komt, maar dat is niet het primaire doel van de actie.

Voor continueren van de actie hoeft u niets te doen. Het enige dat wij nodig hebben is opnieuw een verklaring i.v.m. de privacy, dat u aan COE en Vogelwijk Energiek toestemming geeft om de de data te verwerken. Daarvoor zullen wij u benaderen.

In de presentatie wordt ook kort ingegaan op de Haagse ontwikkelingen t.a.v. de warmte transitie. Het belangrijkste recent document waar de plannen en ideeen van de gemeente in staan is het zg Stedelijk Energie Plan (SEP).
Dat vindt u hier: SEP-publicatie Brochure Schone energie voor Den Haag

U kunt meedoen aan een zg ‘flitspeiling’ van de gemeente over het SEP via https://denhaag.citizenlab.co/nl-NL .

Actie koelkasten en inductiekookplaten

In navolging van verleden zomer houdt Vogelwijk Energie(k) dit najaar een kortingsactie ter stimulering van energiebesparing en de overgang naar duurzame energie. Onze partner is wederom de firma Stadhouder aan het Thomsonplein en de actie betreft deze keer naast koel-vriescombinaties ook inductiekookplaten. Ga voor de aantrekkelijke kortingen naar Stadhouder en bespaar zowel op uw portemonnee als op uw CO2-uitstoot.

Voor meer informatie, kijk hier.

Zet ‘m op 70! en bespaar direct geld

Het is nog niet duidelijk wat er in onze wijk gaat gebeuren om van het aardgas af te komen. Toch kunt u al genoeg doen om uw woning te verduurzamen. Er zijn maatregelen die ‘altijd goed’ zijn. Denk aan het verbeteren van de isolatie van uw huis, of aan het verminderen van uw energieverbruik.

Een voorbeeld hiervan is onze actie ‘Vogelwijk zet ‘m op 70!’, die op 1 oktober 2019 van start is gegaan. Deze actie gaat over het verlagen van de watertemperatuur van de CV-ketel. Waarom is dit slim?

  • U bespaart direct geld. Als u de watertemperatuur van de CV-ketel verlaagt, werkt de ketel efficiënter. U gebruikt minder gas en dat levert dus direct geld op.
  • U helpt andere buurtbewoners. Als u meedoet, levert dat veel informatie op over het optimaliseren van CV-ketels. Hiermee kunnen we andere wijkbewoners veel beter adviseren.
  • We gaan beter van het gas af. De informatie die deze actie oplevert, helpt de Vogelwijk om de beste oplossing te kiezen om van het aardgas af te gaan.

De actie ‘Zet ‘m op 70!’ loopt van oktober 2019 tot april 2020. U kunt op drie manieren meedoen. We bieden, in samenwerking met de gemeente Den Haag, een gratis basisvariant, waarbij een installateur de CV-temperatuur op 70˚C zet en meteen een controle van uw CV-installatie uitvoert. Daarnaast zijn er twee opties waarbij een installateur technische voorzieningen aanbrengt die uw CV-installatie nog efficiënter maken. Deze opties zijn niet gratis, maar u krijgt er wel subsidie voor.

U leest verdere details hier.

Jubileumbijeenkomst 15 mei

Op woensdag 15 mei 2019 vierde Vogelwijk Energie(k) haar 10-jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst voor alle wijkgenoten en in tegenwoordigheid van wethouder Liesbeth van Tongeren. Klik hier voor een eerste kort verslag. Een uitgebreider verhaal zal verschijnen in het wijkblad van juni.