Jubileumbijeenkomst 15 mei

Op woensdag 15 mei 2019 vierde Vogelwijk Energie(k) haar 10-jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst voor alle wijkgenoten en in tegenwoordigheid van wethouder Liesbeth van Tongeren. Klik hier voor een eerste kort verslag. Een uitgebreider verhaal zal verschijnen in het wijkblad van juni.

Elektrische deelauto is er

Na de pilot van een aantal jaar geleden hebben we eindelijk weer een elektrische deelauto in de wijk, gerealiseerd met steun van Vogelwijk Energie(k). Onze wijkgenote Nancy Arkema vertelt:

Toen mijn oude autootje afgeschreven werd, wilde ik graag gebruik gaan maken van een elektrische deelauto. Toen bleek dat er in de Vogelwijk nog geen beschikbaar was heb ik zelf het initiatief genomen. Ik kwam daarbij terecht bij Vogelwijk Energie(k), die al enige tijd een aantrekkelijk aanbod hadden om elektrische deelauto’s te stimuleren.

Ik verhuur de Renault Zoë via Snappcar (www.snappcar.nl). Ik nodig wijkbewoners die af en toe een auto willen gebruiken, of eens elektrisch willen rijden, dan ook graag uit om de Zoë uit te proberen. 

Nancy Arkema, Talinglaan 8.

 

De voorwaarden voor steun van Vogelwijk Energie(k) voor een elektrische deelauto vindt u hier. ( Zie wijkactie )

Campagne verduurzaming

In samenwerking met het Haagse bedrijf Energy Guards is Vogelwijk Energie(k) per 1 mei 2019 gestart met een nieuwe campagne ter verduurzaming van het woningbestand.

WAT MAAKT DEZE CAMPAGNE BIJZONDER?

De actie omvat vijf mogelijke maatregelen, alle uitgevoerd door de installateurs van Energy Guards. We werken bovendien samen met fabrikanten uit onze iegen regio.

  1. ‘Traditionele’ zonnepanelen op het bestaande (pannen)dak van uw woning.
  2. Zonnepanelen als dakpanvervanging? Het Haagse bedrijf Exasun produceert zwarte en ook terrakleurige zonnepanelen, die tussen de bestaande pannen, dus geïntegreerd in het dak, worden geplaatst (https://exasun.com).
  3. Een zonneboiler van het bedrijf HRSolar uit De Lier (hrsolar.nl).
  4. Een warmtepomp van het Delftse bedrijf Techneco (https://techneco.nl).
  5. Dichten van kieren en gaten.

Voor de eerste vier maatregelen krijgt u een korting van 10% op de materialen en de installatie. Voor kierdichting krijgt u een korting van 50% op door Energy Guards te plaatsen materialen, met een maximum van €50 per adres.

EXTRA BIJDRAGEN VAN VOGELWIJK ENERGIE(K) EN ENERGY GUARDS:

  • Kosteloze aanvraag van subsidie (indien beschikbaar).
  • Kosteloze aanvraag van een energielabel voor uw woning, na het nemen van één of meer van bovenstaande energiebesparende maatregelen.

DOE MEE EN MELD U VRIJBLIJVEND AAN VIA:

vogelwijk.energyguards.nl

Status van de Salderingsregeling

Zoals de meesten van u weten, wordt de stroom die opgewekt wordt door panelen op uw eigen dak, afgerekend op basis van de zg Salderingsregeling. Die houdt in dat – over een jaar genomen – alle stroom die u teruglevert aan het elektriciteitsnet afgetrokken wordt van de hoeveelheid die u afneemt van het net (uw verbruik). Een kWh die u zelf opwekt is daardoor even veel ‘waard’ als een kWh die u afneemt van uw leverancier, d.w.z. 22 a 23 cent. Dat is een aantrekkelijke regeling; u krijgt veel voor uw zelf opgewekte stroom.

De overheid vindt al jaren dat deze regeling te aantrekkelijk is, en daarom vervangen zou moeten worden door een minder gunstige (voor de burger!) regeling. Hier leest u meer over de jongste plannen.

Vogelwijk Energie(k) 10 jaar

De vereniging Vogelwijk Energie(k) werd in 2009 opgericht door een aantal enthousiaste Vogelwijkbewoners die de door Eneco afgeschreven windmolen aan het Zuiderstrand over konden nemen ten behoeve van de wijk. VwE was daarmee een voorloper op het gebied van wijkinitiatieven met als doelstelling actief te werken aan energiebesparing en alternatieve vormen van energieproductie en –gebruik. Vanwege de bouw van het Zuiderstrandtheater en dientengevolge sloop van de molen kwam er in 2014 een eind aan de succesvolle Duinvogel-coöperatie die 5 jaar lang elektriciteit leverde aan 150 huishoudens. Daarvoor in de plaats zijn er bijna 300 zonnepanelen gelegd op de daken van twee scholen in de wijk, alsmede vele andere projecten ter hand genomen en acties gevoerd om de energietransitie vanuit de wijk zelf gestalte te kunnen blijven geven.