Investeer slim met de Energiebespaarlening

Woningeigenaren die hun voornemen om te investeren in een energiezuiniger huis willen verwezenlijken, krijgen daarvoor een extra stimulans van het Nationaal Energiebespaarfonds. Je kunt nu een Energiebespaarlening met een aantrekkelijk lage rente afsluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Dat mes snijdt aan twee kanten: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel.
Lees meer…