Electrische wijkauto: 14 maart

Wilt u meer weten of meepraten over het proeftraject Electrische Vogelwijkdeelauto? Meld u aan via  vogelwijkenergiek@gmail.com voor de informatie- en discussieavond op donderdag 14 maart in het wijkgebouwtje, Rietzangerlaan. U bent daar welkom vanaf 19.45 uur, aanvang is 20.00 uur. Ook als u deze avond niet kunt bijwonen, maar wel belangstelling heeft om mee te doen dan zien wij uw email graag tegemoet. Ook uw suggesties om het succes van ons proefproject te vergroten zijn van harte welkom.