Haags Warmte Manifest

Op 18 december 2017 werd het Haags Warmte Manifest overhandigd aan wethouder Joris Wijsmuller. Het manifest, geschreven en ondertekend door 14 Haagse wijkinitiatieven, waaronder Vogelwijk Energie(k), beoogt de warmtetransitie te versnellen en zo Den Haag CO2 neutraal te maken in 2040. Ook individuele burgers kunnen het manifest ondertekenen en daarmee duidelijk maken dat ze de urgentie onderschrijven om een begin te maken van het afschaffen van aardgas als warmtebron (“van het gas af”).