De Duinvogel moet voortijdig verdwijnen

De Eneco windturbine op het zuidelijk havenhoofd, die in 2010 door participatie van meer dan honderd Vogelwijkers een nieuw leven kreeg onder de naam “Duinvogel” , wordt hoogstwaarschijnlijk in de loop van deze winter gesloopt. De overeenkomst met participanten was gebaseerd op de verwachting dat de windmolen dankzij de gerenoveerde wieken weer minstens 5 jaar kon draaien.
Lees meer over de Duinvogel…

Eneco heeft nu echter na een periode van geruchten en onzekerheid over de toekomst van de nu 16 jaar oude windturbine laten weten dat deze niet meer rendabel is: de onderhoudskosten om de turbine goed te laten draaien zouden te hoog oplopen.

Eerste signalen

Al in juli van dit jaar heeft Vogelwijk Energie(k) signalen over het mogelijk vroegtijdig verdwijnen van de Duinvogel opgevangen en aan de participanten doorgeven. Vogelwijk Energie(k) heeft ook bij Eneco consequent aangegeven zeer teleurgesteld te zijn met een eventueel vroegtijdig verdwijnen van de molen en op meerdere manieren geprobeerd het tij te keren.

Aanvraag sloopvergunning

Voor ons toch nog vrij plotseling kregen wij enige dagen geleden bericht van de gemeente over de aanvraag van een vergunning voor sloop van de windmolen op korte termijn. Het heeft naar onze mening geen zin beroep aan te tekenen tegen de afgifte van deze vergunning, gegeven het positieve besluit van de Raad over het omstreden Spuiforum. Dat besluit impliceert namelijk de bouw van het Zuiderstrandtheater als tijdelijk onderkomen van Residentieorkest en Nederlands Danstheater. Het lijkt er sterk op dat de Duinvogel, rendabel of niet, plaats moet maken voor dit Zuiderstrandtheater. We kunnen dan ook niet rekenen op steun van de gemeente voor het behoud van de molen, of een alternatieve molen op dezelfde locatie.

Brief van Eneco aan obligatiehouders

Zowel Eneco als de gemeente heeft aangegeven ongelukkig te zijn met het in hun ogen echter onvermijdelijke einde van de Duinvogel. Eneco brengt daarbij in herinnering dat zij contractueel de mogelijkheid heeft de obligaties eerder dan na afloop van de afgesproken looptijd van vijf jaar te beëindigen en de lening in eens af te lossen, met betaling van rente tot aan de datum van aflossing. Eneco zal de participanten per brief informeren over de beëindiging van de obligaties en de afhandeling daarvan.

Vogelwijk Energie(k) wil de belangen van participanten in deze belangrijke laatste fase van de Duinvogel zo goed mogelijk blijven behartigen. Uw reacties zijn van harte welkom! Mail naar info@vogelwijkenergiek.nl .

Vragen van GroenLinks aan B&W over de voorgenomen sloop van de Duinvogel
Lees de oproep van VwE aan de Commissie Ruimte…
Meer informatie over de commissie Ruimte
Briefwisseling Vogelwijk Energie(k)/Eneco over de Duinvogel