Slimme meter-project van start

Vogelwijk Energie(k) begint dit voorjaar in de wijk een proefproject met ‘slimme’ energiemeters. Dat gebeurt in samenwerking met Stedin, de beheerder van het gas- en elektriciteitsnet, en het Delftse bedrijf Shifft (internetapplicaties). In vijftig huizen in de Vogelwijk is een nieuwe gas- en elektriciteitsmeter aangebracht, die dagelijks gebruiksgegevens doorgeeft aan een speciaal computerprogramma dat de bewoners via internet kunnen bekijken. Dankzij de web-applicatie van Shifft kan men niet alleen een grafiek van het eigen energiegebruik zien, maar men kan dit ook vergelijken met eerdere periodes of met de hoeveelheden die vergelijkbare huishoudens in de buurt verbruiken.
Zo kan de slimme meter een goede prikkel zijn om zuiniger met energie om te gaan.
Het is bovendien de bedoeling dat bezitters van zonnepanelen via de slimme meter nauwkeurig kunnen nagaan wat ze aan overtollige energie ‘terugleveren’ aan het net.

De 'slimme meter'.

Later dit jaar gaat een nieuwe groep proefpersonen aan de slag met de slimme meters. Wilt u daar ook bij zijn, dan kunt u zich via deze website (zie de button ‘Contact’ rechts boven) opgeven. U moet natuurlijk wel lid zijn van Vogelwijk Energie(k) en daarvoor de jaarcontributie van 25 euro hebben betaald.

Vragen? Mail naar vogelwijkenergiek@gmail.com