Veel nieuwe gezichten en veel vragen bij presentatie van het 5-stappen plan waarmee tot 30% gas kan worden bespaard

Zaterdagmiddag 14 januari mochten we veel nieuwe wijkbewoners verwelkomen in de Heldringschool. Desgevraagd geeft het grootste deel van de aanwezigen aan dat ze gekomen zijn vanwege de brief van de gemeente. Compliment dus voor de stadsdeeldirecteur die de wijkbewoners uitnodigde voor de bijeenkomst en ook zelf het welkomstwoord deed.

Het inhoudelijke deel werd verzorgd door Energiecoach Jelle de Jong, zelf actief in zijn wijk Duinoord. Zijn presentatie kunt U terugkijken via deze link. De hoeveelheid vragen uit de zaal maakt duidelijk dat veel mensen met de problematiek bezig zijn en er veel behoefte is aan duidelijkheid en ondersteuning.

Ten slotte geeft de voorzitter een korte toelichting op de activiteiten van Vogelwijk Energie(k) en hoe bewoners meer informatie en advies kunnen vinden. Deze informatie kunt U op deze website terugvinden. Een groot deel van de aanwezigen maakt tot sluitingstijd enthousiast gebruik van de mogelijkheid om het vragen en dilemma’s te bespreken met de aanwezige energiecoaches.

Bijeenkomst 24 mei 2022: Wat moet ik doen om mijn huis duurzaam en betaalbaar warm te houden?

Komt u ook dinsdagavond 24 mei?

Op dinsdag 24 mei organiseert Vogelwijk Energie(k) een bijeenkomst in het clubhuis van Quick aan de Savornin Lohmanlaan 215, om 20:00 uur.

Na de gedwongen relatieve rust van de afgelopen 2 jaren kunnen we weer aan de bak. De bijeenkomst is dan ook vooral gericht op het samen bedenken wat er de komende tijd kan gebeuren. We willen samen met u, wijkbewoners en leden van Vogelwijk Energie(k), een aantal interessante onderwerpen bespreken.  

Na een korte behandeling van de statutair verplichte ALVs (zie hieronder voor meer informatie) gaan we deze avond in op de vraag “Wat moet ik doen om mijn huis duurzaam en betaalbaar warmt te houden”: 

 1. Korte toelichting op stand van zaken m.b.t. de energietransitie bij de gemeente, in het bijzonder de toekomstige warmtevoorziening. Voor Vogelwijk wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt. Dat hadden we wel verwacht en was ook de basis voor onze inzet bij de gesprekken met gemeente en studies. De gemeente maakt op dit moment keuze voor drie wijken (Mariahoeve, Zuidwest en centrum) en duidelijkheid voor de andere wijken zal nog 3-5 jaar duren. Dat betekent niet dat we zelf niets kunnen doen, maar we hadden graag eerder zekerheid gehad van de gemeente. Veel wijkbewoners en leden van de vereniging maken zich zorgen over gebrek aan snelheid ivm de urgentie van klimaatbeleid. 
 2. Er is een heleboel wat we wel kunnen doen. We willen 4 thema’s bespreken met de aanwezigen: 
  1. Warmtepompen; er is ook in de wijk een groeiende ervaring met (hybride) warmtepompen en velen hebben vragen. Afgelopen week is bekend geworden dat het kabinet vanaf 2026 de installatie van een hybride warmtepomp verplicht wil stellen bij vervanging van de CV-ketel. Voor welke type huizen dit precies gaat gelden is nog niet duidelijk.
  2. Energiecoaches; veel wijken in Den Haag hebben een groepje wijk energiecoaches, ook wel ‘duurzame buren’ genoemd. Wat is dat, wat vinden we daarvan, en wie zou er als energiecoach zijn of haar wijkbewoners willen helpen?
  3. Hoe belangrijk is financiële besparing? We kunnen al veel doen om energie te besparen, de zogenoemde “altijd goed” maatregelen zoals isolatie. Hoe belangrijk vinden we het dat die maatregelen naast energie besparen ook geld besparen? Hoe belangrijk is het om je huis toekomstbestendig te maken ook als je er niet meteen geld mee bespaart.
  4. Kans voor Sportlaan. De appartementen-woningen langs de Sportlaan leveren mogelijk minder onzekerheid op voor een langere termijn duurzame warmte oplossing. Een warmtenet lijkt daar veel meer voor de hand te liggen dan andere oplossingen. Biedt dat kansen om eerder aan de slag te gaan? En wie zou zo’n project dan kunnen oppakken?

Het doel van de themagroepen is: 

 • Leren van elkaar
 • Terugkoppeling geven ivm prioriteiten en standpunten 
 • Eventueel concrete acties identificeren

Naast deze onderwerpen besteden we ook – zo kort mogelijk – aandacht aan de statutair verplichte zaken m.b.t. de formele ALV’s voor Vereniging Vogelwijk Energie(k) en Coöperatie ZonneVogel. De deelnemers van ZonneVogel en de leden van Vogelwijk Energie(k), U dus, ontvangen daartoe per email de stukken. Om de behandeling daarvan kort te kunnen houden verzoeken wij u om eventuele vragen aan ons toe te mailen.

Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten op dinsdagavond.

Uitnodiging van de gemeente voor een online bijeenkomst “Isoleren in de Vogelwijk”

Per brief (4 juni) heeft de gemeente alle wijkbewoners uitgenodigd voor een online bijeenkomst op 22 juni om 19:00uur. Meedoen is gratis en makkelijk via deze link: https://energy.webinargeek.com/verduurzamen-in-de-vogelwijk

In het kader van het verduurzamen van de stad gaat de gemeente wijk-voor-wijk aan de slag met het verduurzamen van de verwarming van onze huizen. Dat is een flinke exercitie die ons allemaal gaat raken, dus het is belangrijk om er vroeg mee aan de slag te gaan. De gemeente pakt het in elke wijk anders aan afhankelijk van het soort huizen en de wensen van de bewoners. In de Vogelwijk gaat de gemeente eerst aan de slag met het flink isoleren van de huizen want dat is nodig voor elke nieuwe vorm van verwarmen. In de online bijeenkomst zal de gemeente ons informeren over de achtergrond en de dienstverlening vanuit de gemeente. Ook makelaar en wijkgenoot Wim Korff de Gidts zal zijn kijk geven op het verduurzamen. Vogelwijk Energie(k) zal toelichten welke initiatieven er al in de wijk bestaan.

Voor vragen kunt U contact opnemen met de gemeente (Hou van je Huis) op 070-3539931 en met Vogelwijk Energie(k) op info@vogelwijkenergiek.nl