2 Oktober kantine Quick: kennissessie verduurzamen voor Sportlaan VVEs

Vogelwijk Energie(k) organiseert maandagavond 2 oktober een kennissessie verduurzamen voor de VVEs langs de Sportlaan en Ranonkelstraat.

De sessie is bedoeld voor besturen of werkgroepen vanuit de VVEs die bezig zijn met het verduurzamen. We zullen ook een vertegenwoordiger van de gemeente uitnodigen. Anderen zijn ook welkom. We stellen het op prijs als U zich aanmeldt bij info@vogelwijkenergiek.nl zodat we U op de hoogte kunnen houden.

Agenda

19:30 Inloop in de sportkantine van Quick (Savornin Lohmanlaan 215)
20:00 Welkom en agenda
20:15 VVEs presenteren hun aanpak: waar zijn we mee bezig, wie helpen er, welke vragen hebben we nog
21:00 Uitwisseling tussen VVEs en Vogelwijk Energie(k) over eventuele kansen voor samenwerking langs de Sportlaan (bijvoorbeeld warmteleiding, aanbesteding of energiecoaching)
21:30 Verdere gelegenheid tot kennismaking en uitwisseling tijdens borrel
22:00 Einde

Informatiebijeenkomst 16 mei 2023: Isoleren, dan ook ventileren – hoe dan?

Komt u ook dinsdagavond 16 mei? Mede door de hoge energieprijzen gaan veel mensen aan de slag met isolatie en energiebesparen. Via het netwerk van energiecoaches zien we dat veel mensen hierbij tegen vraagstukken rond ventilatie aanlopen. Hoe zorg ik voor voldoende ventilatie als alle kieren of roosters dicht zijn? Hoe voorkom ik vochtproblemen? Welke mogelijkheden zijn er en wie kan hierbij helpen? Tijd voor een informatiebijeenkomst met informatie en inspiratie!

Op dinsdag 16 mei organiseert Vogelwijk Energie(k) een bijeenkomst in het clubhuis van Quick aan de Savornin Lohmanlaan 215, om 20:00 uur.

Na een korte behandeling van de statutair verplichte ALVs (zie hieronder voor meer informatie) gaan we deze avond in op de vraag “Wat kan ik doen om mijn huis goed geventileerd te houden als ik kieren dicht en isoleer om energie te besparen?”

Agenda:

 1. Welkom: stand van zaken – plannen van de gemeente, energiecoaches en acties Vogelwijk Energie(k)
 2. Korte ALVs Zonnevogel en Vogelwijk Energie(k)
 3. Thema “Isoleren, dan ook ventileren – hoe dan?” met expert Frans Prins en ervaringen van de Vogelwijk energiecoaches

Aansluitend ruime gelegenheid tot gesprek met leden van het bestuur en energiecoaches onder genot van een borrel die wij U graag aanbieden

Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten om 8pm op dinsdagavond 16 mei.

Bestuur Vogelwijk Energie(k)

Veel nieuwe gezichten en veel vragen bij presentatie van het 5-stappen plan waarmee tot 30% gas kan worden bespaard

Zaterdagmiddag 14 januari mochten we veel nieuwe wijkbewoners verwelkomen in de Heldringschool. Desgevraagd geeft het grootste deel van de aanwezigen aan dat ze gekomen zijn vanwege de brief van de gemeente. Compliment dus voor de stadsdeeldirecteur die de wijkbewoners uitnodigde voor de bijeenkomst en ook zelf het welkomstwoord deed.

Het inhoudelijke deel werd verzorgd door Energiecoach Jelle de Jong, zelf actief in zijn wijk Duinoord. Zijn presentatie kunt U terugkijken via deze link. De hoeveelheid vragen uit de zaal maakt duidelijk dat veel mensen met de problematiek bezig zijn en er veel behoefte is aan duidelijkheid en ondersteuning.

Ten slotte geeft de voorzitter een korte toelichting op de activiteiten van Vogelwijk Energie(k) en hoe bewoners meer informatie en advies kunnen vinden. Deze informatie kunt U op deze website terugvinden. Een groot deel van de aanwezigen maakt tot sluitingstijd enthousiast gebruik van de mogelijkheid om het vragen en dilemma’s te bespreken met de aanwezige energiecoaches.

Bijeenkomst 24 mei 2022: Wat moet ik doen om mijn huis duurzaam en betaalbaar warm te houden?

Komt u ook dinsdagavond 24 mei?

Op dinsdag 24 mei organiseert Vogelwijk Energie(k) een bijeenkomst in het clubhuis van Quick aan de Savornin Lohmanlaan 215, om 20:00 uur.

Na de gedwongen relatieve rust van de afgelopen 2 jaren kunnen we weer aan de bak. De bijeenkomst is dan ook vooral gericht op het samen bedenken wat er de komende tijd kan gebeuren. We willen samen met u, wijkbewoners en leden van Vogelwijk Energie(k), een aantal interessante onderwerpen bespreken.  

Na een korte behandeling van de statutair verplichte ALVs (zie hieronder voor meer informatie) gaan we deze avond in op de vraag “Wat moet ik doen om mijn huis duurzaam en betaalbaar warmt te houden”: 

 1. Korte toelichting op stand van zaken m.b.t. de energietransitie bij de gemeente, in het bijzonder de toekomstige warmtevoorziening. Voor Vogelwijk wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt. Dat hadden we wel verwacht en was ook de basis voor onze inzet bij de gesprekken met gemeente en studies. De gemeente maakt op dit moment keuze voor drie wijken (Mariahoeve, Zuidwest en centrum) en duidelijkheid voor de andere wijken zal nog 3-5 jaar duren. Dat betekent niet dat we zelf niets kunnen doen, maar we hadden graag eerder zekerheid gehad van de gemeente. Veel wijkbewoners en leden van de vereniging maken zich zorgen over gebrek aan snelheid ivm de urgentie van klimaatbeleid. 
 2. Er is een heleboel wat we wel kunnen doen. We willen 4 thema’s bespreken met de aanwezigen: 
  1. Warmtepompen; er is ook in de wijk een groeiende ervaring met (hybride) warmtepompen en velen hebben vragen. Afgelopen week is bekend geworden dat het kabinet vanaf 2026 de installatie van een hybride warmtepomp verplicht wil stellen bij vervanging van de CV-ketel. Voor welke type huizen dit precies gaat gelden is nog niet duidelijk.
  2. Energiecoaches; veel wijken in Den Haag hebben een groepje wijk energiecoaches, ook wel ‘duurzame buren’ genoemd. Wat is dat, wat vinden we daarvan, en wie zou er als energiecoach zijn of haar wijkbewoners willen helpen?
  3. Hoe belangrijk is financiële besparing? We kunnen al veel doen om energie te besparen, de zogenoemde “altijd goed” maatregelen zoals isolatie. Hoe belangrijk vinden we het dat die maatregelen naast energie besparen ook geld besparen? Hoe belangrijk is het om je huis toekomstbestendig te maken ook als je er niet meteen geld mee bespaart.
  4. Kans voor Sportlaan. De appartementen-woningen langs de Sportlaan leveren mogelijk minder onzekerheid op voor een langere termijn duurzame warmte oplossing. Een warmtenet lijkt daar veel meer voor de hand te liggen dan andere oplossingen. Biedt dat kansen om eerder aan de slag te gaan? En wie zou zo’n project dan kunnen oppakken?

Het doel van de themagroepen is: 

 • Leren van elkaar
 • Terugkoppeling geven ivm prioriteiten en standpunten 
 • Eventueel concrete acties identificeren

Naast deze onderwerpen besteden we ook – zo kort mogelijk – aandacht aan de statutair verplichte zaken m.b.t. de formele ALV’s voor Vereniging Vogelwijk Energie(k) en Coöperatie ZonneVogel. De deelnemers van ZonneVogel en de leden van Vogelwijk Energie(k), U dus, ontvangen daartoe per email de stukken. Om de behandeling daarvan kort te kunnen houden verzoeken wij u om eventuele vragen aan ons toe te mailen.

Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten op dinsdagavond.