Enquête Zonnepanelen

We hebben 50 enquêtes uitgezet, d.w.z. in brievenbus gedaan bij huizen met zonnepanelen op hun dak. Daarvan zijn 21 lid VwE.
Tot 20-4 zijn 19 enquêtes retour ontvangen. Daarvan zijn 11 van leden.

De meeste panelen zijn geplaatst in de periode na 2011. Een aantal (6) stamt uit 2001-2003.
De periode 2001-2003 was kennelijk te vroeg. Nogal wat op- en aanmerkingen stammen uit die tijd: productie valt tegen, brandgevaar (2x melding dat er actie is ondernomen vanwege brandgevaar!), panelen vervangen.

Inzicht in de productie van de panelen is niet altijd goed.

Bij 6 installaties bestaat eigenlijk geen inzicht in de productie, bruto noch netto. 3 daarvan zijn van voor 2003. Bij 2 installaties is het nominaal vermogen onbekend. Er kan daardoor dus niets gezegd worden over het rendement.

Twee maal wordt opgemerkt dat er een (mogelijk) probleem is met de elektriciteitsmeter:

Kan helaas niet zien of controleren wat de productie van de Panelen is.  Daar ik een 3-fasemeter heb en deze kan niet terugtellen.

– zorg voor elektriciteitsmeter die toelaat om stroom terug te leveren aan het net, en dat ook registreert.

Bij de wel opgegeven productiecijfers zijn vaak wel kanttekeningen te plaatsen:

– er zijn slechts 6 installaties waarvan productie bekend is over een periode van meer dan een jaar. Daarvan zijn er 2 met een zeer (onwaarschijnlijk) lage verhouding tussen nominaal vermogen en opbrengst, en 1 met een onwaarschijnlijk hoge verhouding.

Vergelijkbare aantallen doen zich voor bij installaties die korter dan een jaar. Omdat er veel bekend is over de verdeling van opbrengst over de maanden, kan er geëxtrapoleerd worden wanneer er opbrengst over 6 of 8 maanden bekend is.

Op een enkele uitzondering na is men “goed” tevreden met de kwaliteit van plaatsing en advies. Iets minder scoort de tevredenheid over de productie.

De leveranciers van de vroege periode (2001-2003) lijken in de periode 2011-2013 niet meer terug te komen. Er worden geen opmerkingen over gemaakt door de vroege aanschaffers.

Er lijkt een tendens om grotere installaties te plaatsen, meer panelen, meer nominaal vermogen. Dat blijkt deels uit de teruggeleverde enquêtes, deels uit eigen waarneming in de wijk.

De rondgang door de wijk toont dat er inmiddels flink wat panelen achter gegroeide bomen e.d. terecht zijn gekomen.

Het aantal van 19 geretourneerde enquêtes, waarvan 11 leden, op 50 uitgedeelde is voor een landelijke enquête misschien geen slechte score. Maar voor onze wijk, onder bewoners die al interesse hebben getoond door panelen aan te schaffen, vind ik het wat tegenvallen. Mogelijk speelde de wat ongelukkige inleverdatum een rol.

Gemaakte opmerkingen

-Schoonmaken. Er is (slechts) 1 respondent die attendeert op de noodzaak van schoonmaken. We hadden gelezen dat de panelen af en toe schoongemaakt moesten worden. Dit was volgens de leverancier niet het geval, daar had hij nog nooit van gehoord. Na een jaar kregen we een offerte om de panelen na te kijken en schoon te maken kosten ongeveer €85. Dit moet je eigenlijk wel weten voordat eraan begint.

Schoonmaken blijkt wel zin te hebben, zie bijgaand artikel n.a.v. onderzoek TNO.

-Je moet zelf de panelen en de installatie ook in de gaten houden! Er was een kabel onderuitgezakt en die lag in de dakgoot. Dit hebben we aan de leverancier gemeld en zij hebben gezorgd – service – dat het gemaakt werd.
Dit is mogelijk de moeite waard om nog eens verder te onderzoeken: is er in de Vogelwijk ervaring met het vuil worden van panelen.

– Overbuurman heeft een korting gekregen op zijn WOZ vanwege verstoord uitzicht door de zonnepanelen. Merkwaardig!

Conclusies en aanbevelingen

  • Men is tevreden over plaatsing, minder over de opbrengst.
    Bij de advies- en offertegesprekken is het dus zinvol om een goed onderbouwd inzicht te eisen in de verwachten opbrengst van de geleverde installatie op het betreffende dak.
  • Er is vaak geen goed inzicht in de geleverde productie
    Ook als men geen behoefte heeft aan het kunnen volgen van de productie per minuut/per dag etc., is het aan te bevelen om een omvormer te kiezen waarop de geleverde productie uitgelezen kan worden. Tegenwoordig kan in toenemende mate die feitelijke productie ook gekoppeld worden aan de website van de leverancier, die de productie automatisch registreert. Het betreft dan de productie door de panelen, de zg bruto productie
  • Er lijken af en toe wat problemen te zijn (geweest?) met de elektriciteitsmeters en de vraag of die wel correct de geleverde productie registreren. Dat is van belang omdat daar de financiële opbrengst wordt bepaald. De aanbieding van de leverancier moet daar op gecontroleerd worden.
  • Er is kennelijk een paar maal iets aan de hand geweest met panelen en/of omvormers. Dat blijkt goed te zijn opgelost.
    Toch bestaat in de markt vaak vrees voor de kwaliteit van de panelen en omvormers, omdat ze toch enige tientallen jaren mee moeten gaan. In onderstaande bijlage is daartoe een advies opgenomen.

 Achtergrond informatie m.b.t. gemaakte opmerkingen

Re: schoonmaken panelen

Er is onderzoek gedaan naar hoeveel minder zonne-energie wordt opgewekt, wanneer er geen regelmatige onderhoud van de zonnepanelen plaatsvind. Verscheidene studies hebben aangetoond dat een niet regelmatig gereinigde installatie per jaar 2-3 % aan rendement verliest. Een studie van het TNO in Nederland heeft zelfs aangetoond dat er na één jaar een rendementsverlies ontstaat van 4,4% tot 7,7 %. Nog andere studies noteren, vooral bij agrarische bedrijven en in de omgeving van zware industrie, rendementsverliezen rond de 20%. Oorzaken van vervuilde zonnepanelen zijn atmosferische luchtvervuiling, fijnstofafzettingen, uitwerpselen van vogels, bladeren, zoutafzettingen. Met de regen spoelt veel van dit vuil weg, maar al vanaf de eerste dag na de plaatsing vormt er zich een stof of vuillaag welke na een aantal maanden een licht effect heeft op de energie productie (zoals bij een voorruit van een auto). Vooral wanneer de panelen opgesteld staan nabij een spoor, drukke snelwegen of onder de rook van zware industrie is het handig de panelen eenmaal per jaar te (laten) reinigen. Zout en fijn stof afzettingen kunnen geleidelijk aan toenemen en zorgen voor een weerkaatsing van het licht aan de buitenkant van het paneel. Het gevolg is dat de energieproductie van het paneel langzaam daalt. Vogel uitwerpselen of bladeren zorgen voor (deels) bedekte zonnecellen. Deze zonnecellen zullen geen energie meer produceren of de volgende stap is dat ze opgewekte energie van andere zonnecellen zullen gebruiken door deze in warmte om te zetten. Meer hierover op: http://www.thyser.com/zonnepanelen_onderhoud Daarom is een lichte vorm van onderhoud wel handig. Het is zeer belangrijk om het oppervlak van zonnepanelen te reinigen met materialen die geen beschadigingen veroorzaken, want krassen zorgen voor een blijvende opbrengstvermindering. Alleen met water en een zachte borstel maakt u de zonnepanelen al goed schoon. Gebruik GEEN poetsmiddelen, alcohol of andere chemische middelen; dit kan een dunne film op het zonnepaneel achterlaten en zorgt voor weerkaatsing of bepaalde coatings van het zonnepaneel kan oplossen. Gebruik ook voor het schoonmaken alleen een microvezel -of absorberende doek en/of een zeer zachte borstel (zorg dat er geen krassen in het glas komen). Let ook op dat de zonnepanelen aan het begin of einde van de dag gereinigd worden bij warme dagen en bij koele dagen de gehele dag.

Re: schoonmaken panelen

Universiteit van Leuven deed onderzoek. Fijnstof kan rendement tot 20% verminderen. http://www.gva.be/nieuws/vtm/video/extern-fijn-stof-boycotten-zonnepanelen.aspx

Kies voor veelverkocht!
Daarom doet u er goed aan om een veelverkocht (type en merk) zonnepaneel te kiezen. Daar zijn de garanties beter geregeld en heeft u bij problemen een goede ondersteuning.
Daarnaast wordt op termijn een shake-out verwacht onder de vele fabrikanten van zonnepanelen, waarbij alleen de grootste zullen overleven. Nog een reden om te kiezen voor veelverkochte zonnepanelen.
Vergelijkzonnepanelen.eu heeft daarom in de database van deze website een selectie opgenomen van veelverkochte zonnepanelen.

http://www.vergelijkzonnepanelen.eu/content/chinese-europese-panelen