Zonne-energie

In Nederland zijn voornamelijk 2 technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie: zonnecollectoren (of zonneboilers) en zonnepanelen.
Kijk op zonnig.haaglanden.nl om te zien of je dak geschikt is voor het zelf opwekken van zonne-energie.

Zonnecollectoren

Een zonnecollector of zonneboiler gebruikt de energie van de zon om water te verwarmen dat gebruikt wordt in de keuken of de badkamer. Een zonneboiler is een aanvullend systeem op de verwarmingsketel. Het apparaat wordt niet gebruikt voor de verwarming van een woning. Daarvoor is een zonneboilercombi nodig.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (PV-panelen) zetten het zonlicht om in elektriciteit (zonnestroom). Het is een gemakkelijk toepasbare en milieuvriendelijke techniek om elektriciteit op te wekken. Teveel opgewekte elektriciteit kan eenvoudig aan het elektriciteitsnet worden geleverd. Ook zijn er steeds meer producten op de markt waarbij zonnecellen geïntegreerd worden in bouwmaterialen, zoals dakbedekking, gevelpanelen of dakpannen.

Eind 2011 heeft Vogelwijk Energie(k) een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden van zonnepanelen. In deze bijeenkomst hebben we veel aandacht geschonken aan aanbiedingen van leveranciers voor een totaalconcept, waarbij door de leverancier ook vele andere diensten (zoals controle op correcte werking) werden geleverd. Sommige leden waren heel blij met de uitvoerige informatie en anderen vonden het voldoende om informatie te krijgen hoe de subsidie verstrekt wordt en wat praktische tips; hoe kunnen wij goed en voordelig inkopen? welke aandachtspunten komen wij tegen bij de installatie?

Hieronder vindt u meer inhoudelijke informatie:

– Opbrengst van zonnepanelen

– Opbrengst meten met Slimme Meter

– Bouwvergunning: ja of nee

– Gezamenlijk inkopen

De opbrengst van zonnepanelen die door de fabrikant opgegeven wordt is gemeten volgens een gestandaardiseerde methode. Zo zijn verschillende merken en typen te vergelijken. Of deze opbrengst gehaald wordt is afhankelijk van de plaatsing: oriëntatie ten opzichte van de zon, schuinte van de opstelling, schaduw van bomen, etc. In de Vogelwijk zijn er daardoor een aantal punten waar u op moet letten wanneer u panelen wilt plaatsen op uw schuine dak: staan er geen bomen in de weg (nu of binnen een paar jaar), het is niet erg als het dak niet precies op het Zuiden gericht staat, maar pal op West of op Oost is toch minder gunstig de hellingshoek van veel daken speelt een rol en de aanwezigheid van dakkapellen. Daarentegen zijn er veel ruime schuren en garages waar panelen op geplaatst kunnen worden; op een plat dak kunt u richting op het Zuiden en optimale hellingshoek beter bepalen. Een beetje schaduw van een schoorsteen of een boom hoeft niet erg te zijn, maar vaak moet er wel een speciale voorziening geleverd worden (zg optimizer) die het effect daarvan verminderd. Vraag de installateur naar deze gevoeligheid en de voorzieningen daartegen die in het aanbod worden opgenomen.

Met de slimme meter kan het effect van de zonnepanelen goed zichtbaar gemaakt worden. U ziet wat het netto verbruik en de netto opbrengst is. Netto is in dit geval uw verbruik min de opbrengst van de panelen.
Het verrekenen van de teruggeleverde stroom met de energieleverancier gaat goed zowel met een slimme meter als met een “ouderwetse” Elektriciteitsmeter met een draaiend wieltje. Wat nog niet werkt is het op de website van de slimme meter kunnen bekijken van de bruto (echte)  productie van uw zonnepanelen. Sommige PV installaties hebben wel een mogelijkheid om de bruto productie te kunnen bekijken. Op de website van de slimme meter ziet u wel wat er netto is teruggeleverd, na aftrek van het eigen verbruik. Zie bijv onderstaand plaatje waarin de rode staafjes laten zien hoeveel stroom is afgenomen van de energieleverancier, en de blauwe staafjes aangeven hoeveel is teruggeleverd. SE

Onze mooie wijk is door de gemeente Den Haag aangemerkt als beschermd stadsgezicht; dit stelt regels (bouwvergunning, tegenwoordig omgevingsvergunning geheten) aan de aan te brengen panelen. Als uw panelen vanaf de straatzijde niet zichtbaar zijn, kunt u plaatsen zonder dat er een vergunning nodig is. Sommige leveranciers hebben eerder in onze wijk panelen geplaatst, weten de weg die te bewandelen is voor een bouwvergunning en verzorgen deze desgewenst ook. Ook een punt om op te letten bij de keuze van leverancier. Op de website van de gemeente Den Haag zijn de regels voor plaatsing van zonnecollectoren en zonnepanelen te vinden: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Zonnecollectoren-plaatsen.htm . Daaruit blijkt dat er in onze wijk – die geen door het Rijk aangewezen stadsgezicht is – geen vergunning nodig is. Overleg met de buren is natuurlijk altijd aan te bevelen.

Niemand wil te veel betalen en de praktijk wijst uit dat gezamenlijk inkopen leidt tot lagere aanschafprijzen. Vogelwijk Energie(k) gaat niet zelf een grote partij inkopen. Het aantal verwachte aan te schaffen zonnepanelen is te laag om een goede prijs te krijgen. Jaarlijks worden door diverse organisaties (Vereniging Eigen Huis, Zon zoekt dak etc) collectieve inkooptrajecten uitgevoerd, met meestal een beperkte looptijd. Zoeken op internet is hier gezien de snelle veranderingen de aangewezen weg.

Het is wat lastig voor ons om bepaalde leveranciers aan te raden. Er zijn er veel in Den Haag, er komen telkens nieuwe bij. Ook hier levert even zoeken op internet al veel “hits”. Uit de recent gehouden enquête (zie verder) blijken goede ervaringen met o.a. Eneco, Innodura, Thyser. Dit zijn namen van leveranciers die (toevallig) vaker dan één keer genoemd zijn in de terug ontvangen enquêtes.

NB1: Het is verstandig om de koop van de panelen af te laten hangen (ontbindende voorwaarde) van de toekenning van de subsidie toekenning van eventueel van een bouwvergunning.

NB2: Omgekeerd kunt u ook nu subsidie aanvragen en pas later definitief een leverancier selecteren en panelen kopen. Wel moet u een offerte bij de aanvraag kunnen overleggen. U moet de panelen binnen 6 maanden na de beschikking aanleggen.

NB3: Wij hebben een keer een onderzoekje uitgevoerd naar de reeds geplaatste panelen in de wijk. De resultaten daarvan vindt u ook op deze website (“resultaten enquête“).

Voor wie het plaatsen van zonnepanelen op eigen dak niet mogelijk of wenselijk is, hebben we de ZonneVogel in het leven geroepen: zonnepanelen op andermans dak!