Thema-avond: workshops

Allemaal CO2 neutraal – hoe krijgen we meer wijkgenoten mee?
Onder leiding van Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving en VwE-lid, kwamen uit deze workshop 10 concrete aanbevelingen om de verschillende Vogelwijkbewoners te enthousiasmeren en mee te krijgen:

 1. Bereid projecten goed voor – startproblemen frustreren potentiële deelnemers
 2. Geef duurzaamheid een gezicht, zet persoonlijke contacten in
 3. Ontzorg  – bied eenvoudige trajecten aan, voorkom keuzestress
 4. Laat zien wie het al doen, ook buiten de wijk;
 5. Vorm kleinere projectgroepen op thema’s, zoals groene daken, dakisolatie
 6. Focus op milieu en energie
 7. Zorg voor geregelde werving onder brede groep buurtbewoners
 8. Maak inzichtelijk wie welke maatregelen genomen heeft
 9. Koppel door naar andere verenigingen
 10. Schakel ook de scholen in – wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Onze ‘strategische kalender’ 
Onder leiding van Hans Leeflang, directeur Kennis, Innovatie en Strategie van het ministerie van Infrastructuur Milieu, en VwE-lid, wordt in deze workshop kritisch gekeken naar onze lange- en kortetermijndoelstellingen. Zijn dit de juiste prioriteiten voor de Vogelwijk? Ontbreken er nog alternatieve projecten? De werkgroep benadrukte onder andere het belang van het vinden van nieuwe oplossingen (‘innovatie’), het samenwerken met scholen, het bevorderen van het sociale aspect van duurzaamheid, het minderen (‘minder auto’s in de wijk’), de esthetische aspecten (‘duurzaamheid niet ten koste van schoonheid’) en de economische kant van duurzaamheid (‘geld besparen’).

Zon op andere daken
Onder leiding van Peter Wit, voormalig CFO van Shell Solar en VwE-lid, verkende deze goed bezochte workshop de mogelijkheden en voorwaarden om onze zonnepanelen op daken van scholen en instellingen in de wijk te leggen, en te profiteren van schaalgrootte, betere ligging en esthetiek. Duidelijk werd dat vele vragen beantwoord moeten worden om wijkgenoten bereid te vinden daadwerkelijk deel te nemen.
Centraal staat de vraag over de structuur van een dergelijk project, zelfbezit van de panelen via bijvoorbeeld een coöperatie of uitbesteding via een bestaande energieleverancier. Ten tweede was het snel duidelijk dat deelnemers transparantie verlangen met betrekking tot de financiële structuur – investeringen, tarieven, garanties etc.  Daarnaast kwamen er tal van andere punten naar voren zoals:

 • prioriteit voor degenen die zelf geen geschikte daken hebben? (dakdiscriminatie)
 • limiet in m2 per deelnemer?
 • hoe wordt onderhoud geregeld
 • Gedwongen winkelnering door je eigen energieleverancier?
 • Termijn binding?
 • Verhandelbaarheid?

Ten slotte was het duidelijk dat een hoofdvoorwaarde voor deelname zou zijn het bestaan van onafhankelijke toezichthouding op het geheel, liefst bestaande uit vertrouwde en bekwame bewoners van de Vogelwijk zelf.  Er zullen nog tal van zaken moeten worden uitgewerkt, en haast is geboden willen we hiermee bijdragen aan de doelstelling van Gemeente Den Haag om in 2040 een klimaat neutrale stad te zijn…

Energie besparen en zelf opwekken
Onder leiding van Hilbrand Does, EPA-adviseur en energiemanager (EnergieGarant).
Naast de technische, financiële en praktische aspecten speelt ook het gevoel een grote rol bij het realiseren van energiebesparingsmaatregelen. Deelnemers aan de workshop toonden zich gedreven en bereid kosten te maken en de handen ineen te slaan voor het doel van verduurzaming. Zo is er veel belangstelling voor gezamenlijke inkoop van energie en zonnepanelen, en voor het onderling uitwisselen van informatie over leveranciers en installateurs. Ook barrières als het in de Vogelwijk weerbarstige probleem van gevelisolatie en voor het opwekken van zonne-energie ongeschikte eigen daken kwamen aan de orde.

Slimme meteraars
Onder leiding van Inge Wijgerse, manager Business Development van Shifft, ontwikkelaar en beheerder van  Social Energy. Wie een slimme meter heeft, krijgt via deze website gemakkelijk en snel tot in detail inzicht in het eigen energieverbruik en vooral in de  mogelijkheden in de eigen specifieke situatie om (nog meer) energie te besparen. Zo kun je je verbruik per uur, dag, week of maand bekijken en vergelijken met een eerdere periode of met dat van vergelijkbare huishoudens bijvoorbeeld.

Een aantal van de workshopdeelnemers doet via de slimme meter al actief mee op deze website. Het viel op dat het vooral mannen zijn die haast een hobby maken van het in detail meten van het energieverbruik. Met het automatisch aan- en uitzetten van bepaalde apparaten binden zij bijvoorbeeld succesvol de strijd aan  met het door hun metingen aangetoonde sluipverbruik.  Er werden suggesties gedaan de website uit te breiden met nog meer informatie, zoals de netto opbrengst van zonnepanelen.
Het duizelde sommige andere deelnemers aan de workshop  door de vele mogelijkheden… maar  Vogelwijk Energie(k) helpt aarzelende/nieuwe slimme meteraars graag op weg met een herhaling van de enige tijd geleden gehouden kleinschalige ‘hands on’ workshop slimme meter.
Heb je daarvoor belangstelling? Laat het weten via slimmemeter@vogelwijkenergiek.nl

Elektrisch rijden en delen van auto’s
Onder leiding van Evert-Jeen van der Meer, accountmanager automotive bij AON, pioneer elektrisch rijden en lid van VwE. Henry Mentink van MyWheels, dat het reserverings- en registratiesysteem voor de elektrische  deelauto verzorgt, presenteerde zijn visie op duurzaam rijden. Hij gaf ons “food for thought”: In aanvulling op de elektrische deelauto zou het geweldig zijn als er wijkgenoten zouden zijn die met behulp van deelautoconcept van MyWheels hun auto tegen vergoeding beschikbaar zouden stellen als deelauto. Dan kunnen wijkgenoten zonder eigen auto toch alle beoogde reisdoelen bereiken: kortere afstanden met de elektrische deelauto van Vogelwijk Energie(k) en de langere trips met een deelauto van een wijkgenoot. Een wenkend perspectief dat tot minder blik in de wijk kan leiden!

Een tweede discussiepunt van belang ging over de ideale hoeveelheid deelnemers en auto’s voor het (elektrische) autodelen.  Dat leerde ons dat we nog wel een flink aantal deelnemers en extra auto’s moeten krijgen willen we op langere termijn optimale dienstverlening voor deelnemers kunnen garanderen. Deelnemers aan de workshop waren het er over eens dat vooralsnog de pilot een unieke en veelbelovende start is.