Thema-avond 2 oktober 2013

Hoe gaan we nog meer wijkgenoten stimuleren om ook ‘duurzaam te doen’? Dat was de centrale vraag tijdens deze themabijeenkomst op 2 oktober in het Maris College met zo’n 130 enthousiaste aanwezigen.

Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht, gaf zijn persoonlijke visie op het belang van burgerparticipatie voor een duurzame samenleving. Hij schetste de huidige periode als een transitie van een lineaire naar een circulaire economie, met een noodzakelijke omslag in de manier van consumeren en produceren op alle terreinen. Na het succesvolle industriële tijdperk evolueren we nu naar een meer ecologische levensstijl, ‘cultural creatives’ geven het voorbeeld met een duurzame leefstijl op allerlei terreinen. We staan op de drempel van een nieuw tijdperk. Maar, zo betoogde hij in reactie op vragen uit de zaal, bestaande belangen zijn goed georganiseerd en om die te doorbreken zijn visionaire leiders nodig die de ‘duwkracht’ van de samenleving kunnen mobiliseren. Wijffels had er al op gewezen dat fundamentele veranderingen van onderop moeten komen, en het opkomen van de vele burgerinitiatieven zoals dat van Vogelwijk Energie(k) vindt hij dan ook bemoedigend. De overheid moet zelf dan ook tussen de burgers in gaan staan, vond hij.
Wethouder Baldewsingh beantwoordde de oproep van Wijffels om goed gebruik te maken van de energie in de Vogelwijk. Hij is erg blij met de inzet van Vogelwijk Energie(k) om mee te helpen bij het realiseren van de ambitie van Den Haag om in 2040 CO2-neutraal te zijn en wil op zijn beurt ook meewerken aan de projecten van Vogelwijk Energie(k) op het gebied van zonne- en windenergie. De wethouder heeft gehoord dat de toekomst van De Duinvogel onzeker is en wil onderdeel van de oplossing zijn om de toekomst van dit inspirerende project of een goed alternatief zeker te stellen.

In aanloop naar de zes parallelle workshops presenteerde  VwE-voorzitter Rutger van Hoogstraten het strategisch plan van Vogelwijk Energie(k) waarin een traject met tussentijdse doelstellingen in de aanloop naar CO2-neutraliteit in 2040 is uitgestippeld. De workshops leverden veel nuttige informatie op waar het bestuur mee aan de slag gaat.  Meer over de workshops…

Na afloop van het programma werden enthousiast ideeën, kennis en uitgewisseld op de ‘duurzame informatiemarkt’ met experts op het gebied van isolatie, de slimme meter en elektrisch rijden.
Lees ook het verslag uit het wijkblad…