Partners

Partners van Vogelwijk Energie(k):

ENECO: Eneco maakt duidelijke keuzes in wat we wel en niet willen doen. We leggen de focus op verduurzaming van onze activiteiten, maar beseffen dat we dit alleen samen met anderen kunnen bereiken. Met de inzet van alle medewerkers, de steun van aandeelhouders en in samenwerking met klanten, partners, bedrijven en overheden. Meer >>>

Gemeente Den Haag:

Den Haag is als eerste gemeentelijke organisatie in 2010 CO2 neutraal. Een eerste stap op weg naar een klimaatneutrale stad in 2050.  Meer >>>