Enquête elektrische deelauto

Direct naar de enquête: klik hier

Waarom een enquête?

Een paar jaar geleden heeft Vogelwijk Energie(k) (VwE) een pilot uitgevoerd in onze wijk met een elektrische deelauto. De pilot was zeer succesvol in de ogen van de deelnemers en heeft veel publiciteit gekregen. Het bleek toen echter niet haalbaar om een elektrische deelauto structureel op een (financieel) verantwoorde wijze in de Vogelwijk te houden.

We zijn inmiddels een paar jaar verder, en zowel bij de gemeente Den Haag als in de private sector is het denken en doen over elektrisch vervoer en elektrische deelauto’s enorm toegenomen. Dit biedt nieuwe kansen om elektrisch deelvervoer aan te bieden in de Vogelwijk.

Om optimaal te kunnen aansluiten bij de mogelijkheden die de gemeente en leasemaatschappijen aanbieden, is het voor het bestuur van VwE belangrijk om een goed beeld te hebben van de belangstelling voor elektrisch rijden binnen de Vogelwijk, en de randvoorwaarden die onze wijkgenoten daarbij van belang achten. 
Daarom hebben wij een bondige enquête opgesteld, die ongeveer 5 minuten invultijd vraagt.  

Met behulp van de antwoorden uit de enquête kunnen wij op een goede manier in gesprek gaan met onze gemeente en andere partijen om één of meerdere elektrische deelauto’s zo gunstig en voordelig mogelijk in de wijk te introduceren. 
Ook als u nu geen behoefte heeft aan elektrisch deelvervoer, verzoeken wij u om 5 minuten van uw tijd om de enquête in te vullen. U helpt hiermee veel wijkgenoten en, wie weet, ook uzelf.
U kunt de enquête direct invullen als u op deze link klikt.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Deelauto jan14 (5)