De Duinvogel moet voortijdig verdwijnen

De Eneco windturbine op het zuidelijk havenhoofd, die in 2010 door participatie van meer dan honderd Vogelwijkers een nieuw leven kreeg onder de naam “Duinvogel” , wordt in april 2014 gesloopt. De overeenkomst met participanten was gebaseerd op de verwachting dat de windmolen dankzij de gerenoveerde wieken weer minstens 5 jaar kon draaien.  Lees meer over de Duinvogel… en de uiteindelijke sloop.

Eneco heeft echter na een periode van geruchten en onzekerheid over de toekomst van de nu 16 jaar oude windturbine laten weten dat deze niet meer rendabel is: de onderhoudskosten om de turbine goed te laten draaien zouden te hoog oplopen.

Eerste signalen

Al in juli 2013 heeft Vogelwijk Energie(k) signalen over het mogelijk vroegtijdig verdwijnen van de Duinvogel opgevangen en aan de participanten doorgeven. Vogelwijk Energie(k) heeft ook bij Eneco consequent aangegeven zeer teleurgesteld te zijn met een eventueel vroegtijdig verdwijnen van de molen en op meerdere manieren geprobeerd het tij te keren.

Aanvraag sloopvergunning

Voor ons toch nog vrij plotseling kregen wij in het najaar van 2013 bericht van de gemeente over de aanvraag van een vergunning voor sloop van de windmolen op korte termijn. Het had geen zin beroep aan te tekenen tegen de afgifte van deze vergunning, gegeven het positieve besluit van de Raad over het omstreden Spuiforum. Dat besluit impliceert namelijk de bouw van het Zuiderstrandtheater als tijdelijk onderkomen van Residentieorkest en Nederlands Danstheater. Het lijkt er sterk op dat de Duinvogel, rendabel of niet, plaats moest maken voor dit Zuiderstrandtheater. We konden dan ook niet rekenen op steun van de gemeente voor het behoud van de molen, of een alternatieve molen op dezelfde locatie.

Brief van Eneco aan obligatiehouders

Zowel Eneco als de gemeente gaven aan ongelukkig te zijn met het in hun ogen echter onvermijdelijke einde van de Duinvogel. Eneco bracht daarbij in herinnering dat zij contractueel de mogelijkheid had de obligaties eerder dan na afloop van de afgesproken looptijd van vijf jaar te beëindigen en de lening in eens af te lossen, met betaling van rente tot aan de datum van aflossing. Eneco heeft de beëindiging van de obligaties begin 2014 in overleg met Vogelwijk Energie(k) afgehandeld.

Briefwisseling Vogelwijk Energie(k)/Eneco over de Duinvogel