Wat doen we met ons regenwater?

Door Jenneke Ringnalda, bestuurslid Vogelwijk Energie(k)

Je kunt Gods water over Gods akker laten stromen, maar er is meer mogelijk, zeker ook in de Haagse Vogelwijk.

Wist u dat Nederlanders per persoon gemiddeld 200 liter drinkwater per dag verbruiken? Dat betekent voor een huishouden van vier personen zo’n 24.000 liter per maand. Van al dat water is maar een heel klein percentage bestemd voor eten en drinken. Al het andere water vereist geen externe zuivering en ontsmetting.
Toch wordt al dat water ten koste van veel energie gezuiverd, getransporteerd naar onze huizen en ten slotte als rioolwater weer teruggebracht naar de waterzuivering.
Wij, bewoners van de Vogelwijk, zouden daar iets aan kunnen en moeten doen.

Wat zijn de opties?

 

1. De meest duurzame oplossing is het Regenwatergebruikssysteem.
Hierbij wordt het regenwater van uw dak opgevangen in een ondergrondse tank van 3500 liter en vervolgens ingezet voor alle watergebruik, behalve voor eten en drinken De tank wordt begraven in uw tuin en het regenwater wordt gefilterd en aangesloten op uw wasmachine, vaatwasmachine, douche en toilet. De aanleg binnenshuis is eenvoudig en snel, dankzij een ‘plug and play’-systeem. Met behulp van slangen wordt een aansluiting gemaakt tussen de tank en de verschillende tappunten in uw huis. Als de watertank bij droogte leeg raakt, gaat de watertoevoer automatisch over op leidingwater.
Een leverancier is o.a. Aquaworld Biosystems. Een aanbieding van Aquaworld Biosystems is (tot eind april) € 2495 exclusief arbeidsloon.
Informatie verkrijgbaar bij Woodpecker & Young, tel. 06 34977418
NB. de heer Young is opgegroeid in de Vogelwijk! Hij regelt een lokale aannemer als u dat wilt.

2. Een bescheidener oplossing is de regenton.
U schaft een ton aan en sluit die aan op de regenpijp. Voor het besproeien van uw tuin met regenwater is er een regenton met spuit. Er zijn tonnen van 400 liter en van 800 liter. Een pomp voor de regenton is er in twee soorten, al of niet energiebesparend door automatische uitschakeling.
De prijzen van een Gardena-regenton zijn:
€ 179,95 voor de ton van 400 liter
€ 229,95 voor de ton van 800 liter
Wilt u een deksel op de ton die voor de helft opklapbaar is? Deze kosten
€ 79,95 voor de kleine ton en € 89,95 voor de grote.
Een regentonpomp van Gardena kost
€ 99,95 voor de normale pomp
€ 119,95 voor de energiebesparende pomp
Deze producten zijn verkrijgbaar bij Tuincentrum Hanenburg op de Groen van Prinstererlaan. Let op: Bij 5 of meer gegadigden wordt 10% korting gegeven!

3. Energiebesparing door scheiding van regenwater en rioolwater
Dit sluit aan bij de rioolvernieuwing in de wijk. Bij de in 2007 begonnen vervanging van het rioleringssysteem in de Vogelwijk zijn (en worden) in de straten twee buissystemen aangelegd. Eén is voor de afvoer van ons rioolwater, onder meer uit de toiletten, douches en gootstenen. Het andere buizenstelsel is voor opvang en afvoer van regenwater of gesmolten sneeuw op straat. Het hemelwater wordt dan niet meer vervoerd naar de Waterzuivering, maar in de wijk opgevangen in grote ondergrondse tanks, zoals onder de Kwartellaan, het Fazantplein, het Mezenplein en binnenkort ook het Eiberplein. Vanuit die opvangbassins wordt het water geleidelijk aan de bodem afgegeven.
De gemeente zou graag zien dat we het ‘schone’ water van onze daken, dat nu nog in de meeste gevallen bij het rioolwater wordt gevoegd (en dus naar de Waterzuivering wordt getransporteerd) aansluiten op het buizensysteem voor het water dat in de wijk blijft. We besparen hierdoor energie voor het transport en de zuivering van ons hemelwater. Bij Fase I en II van het rioolproject in de wijk was deze optie nog niet mogelijk, maar in de huidige Fase III wel.
Bewoners uit het gebied van Fase III die hun ‘dakwater’ naar de hemelwaterbuizen in de straat willen laten geleiden, moeten daar wel iets voor betalen. De gemeente betaalt de extra aansluitingen aan de regenwaterafvoer onder de straat, maar de bewoner dient de aanpassing op eigen erf te bekostigen, dus bijvoorbeeld tot het hekje van de voortuin.
Het bedrag voor het extra graafwerk en het aanbrengen van de huisaansluiting bedraagt voor een afstand van 3 meter € 300 exclusief BTW, maar inclusief herbestrating. Als u deze optie wilt, kunt u zelf contact opnemen met de hoofduitvoerder van de Habo-BAM-combinatie, de heer J. Nederstigt, tel. 06-51216102

Geef uw keus door

De keus is nu aan u. Mocht u belangstelling hebben voor een van deze opties geeft u dat even door op info@vogelwijkenergiek.nl
We kunnen dan zien of we op de opties 1, 2 en 3 iets kunnen bereiken in de zin van groepskorting!