Onze windmolen: de Duinvogel

zoek de verschillen 1Dankzij ruim honderd enthousiaste Vogelwijkers die zich verenigden in Vogelwijk Energie(k) is in 2010 de windmolen van Eneco in Scheveningen nieuw leven ingeblazen. Ruim drie jaar heeft de Duinvogel staan draaien en heel wat duurzame stroom geleverd. Helaas is de turbine nu echt definitief ‘uitgedraaid’, maar dat betekent niet dat we het nu zonder in onze eigen wijk gezamenlijk opgewekte stroom hoeven te stellen. Lees alles over de ZonneVogel
Duinvogel gevlogen?
Voortijdige sloop van de windmolen…

Op 19 mei 2010 werd aan de zuidkant van de haven van Scheveningen een oude en vrijwel afgeschreven windturbine van energiebedrijf Eneco op feestelijke wijze opnieuw in gebruik genomen. Dit was een initiatief van Vogelwijk Energie(k). De molen kreeg de naam Duinvogel, een vondst van Nina Rademakers, leerling van de Heldringschool aan het IJsvogelplein.

Het tweede leven van de windmolen was niet alleen te danken aan Vogelwijk Energie(k), Eneco en de gemeente Den Haag, maar ook aan 110 Vogelwijkbewoners die elk 500 euro betaalden om de molen van nieuwe rotorbladen te voorzien en weer in gebruik te stellen. In ruil daarvoor krijgen deze obligatiehouders vijf jaar lang 100 euro korting op hun energierekening.

Productiecijfers van de Duinvogel in 2011
Onze Duinvogel heeft in 2011 een productie geleverd van 1.425.000 KWh. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt jaarlijks zo’n 3.500KWh per jaar. De Duinvogel heeft in 2011 dus voor 407 huishoudens stroom heeft opgewekt.

De beschikbaarheid was erg goed in 2011, ruim boven de 98%. Daarmee is volgens Eneco deze molen de best beschikbare molen van Eneco.

Wij denken dat dat komt omdat onze enthousiaste schoolkinderen altijd goed opletten of “hun” molen wel draait en bellen naar Eneco als hij stil staat.

Productie van de Duinvogel in 2011

In deze figuur ziet u de verwachte productie in rood en de gerealiseerde productie in blauw, alles in kWh per maand, als staafjes weergegeven.

De lijnen geven de cumulatieve productie aan. Hier is weer verwacht = rood en gerealiseerd = blauw.

Productie van de Duinvogel in 2012

Onderstaande grafiek geeft de maandelijkse productie van de Duinvogel in 2012 weer.

Ook hier weer: blauw is werkelijk gerealiseerd, rood is de verwachting.

Wij krijgen de productiecijfers nu iedere maand van Stedin. Op basis daarvan maken we deze grafiek.
De gegevens die wij van Stedin krijgen zijn (net als bij de slimme meters) per kwartier vastgelegd. Geïnteresseerden kunnen die details bij ons opvragen.

Deze cijfers kunnen we afzetten tegen het verbruik in de Vogelwijk.
Bijvoorbeeld in september heeft de molen een kleine 100.000 kWh geproduceerd. Het gemiddelde jaarverbruik van een huishouden in de Vogelwijk is ongeveer 4000 kWh (landelijk is dat 3500kWh). Dat is circa 330 kWh per gemiddelde maand. De deelnemers aan de Slimme meter pilot hebben afgelopen maand september gemiddeld 300 kWh verbruikt.
De Duinvogel leverde dus in de maand september de elektriciteit voor circa 300 huishoudens in de Vogelwijk.
Over het hele jaar genomen komen we waarschijnlijk uit op dezelfde productie als vorig jaar, d.w.z. ruim 1.400.000 kWh ofwel 400 landelijke huishoudens ofwel 350 Vogelwijk huishoudens.

De Duinvogel is een windmolen met een zg “geïnstalleerd vermogen” of maximum vermogen van 750 kW. Met dit gegeven kan vergeleken worden of de Duinvogel “beter” draait dan andere molens.